Den amerikanske revolusjonen - årsak og virkning

Se flere anmeldelser 5,23 5,23 5,23 5,23 5,23 5,23 (26 anmeldelser)
Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Skole

Vgs - Studiespesialisering Vg2

Fag

Historie

Karakter

Ingen karakter gitt

Antall sider

5

Antall ord

1121

Filformat

PDF

Den amerikanske revolusjonen - årsak og virkning

Oppgave om den amerikanske revolusjonen, med fokus på årsakerer til deg og ettervirkninger av den.

Utdrag
Innledning:
Den Amerikanske revolusjonen, som også er kjent som frigjøringskrigen, var en konflikt mellom Amerikanske opprørstyrker som ville ha selvstendighet fra Storbritannia, og britiske soldater som ikke ønsket å gå med på det. Selve krigen pågikk i tidsrommet 1776 – 1783.
Jeg skal i denne oppgaven se nærmere på hva som egentlig utløste revolusjonen, og hva slags ettervirkninger den hadde... [Les mer nå]