Den Spanske Inkvisisjonen

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg2
  • Historie
  • 5
  • 4
  • 1602
  • PDF

Den Spanske Inkvisisjonen

Oppgåve tar for seg et mørkt kapittel i kyrkjehistorien, Den Spanske Inkvisisjonen. Virkningar den har hatt for spansk historie osv..

Elevens kommentar

Dette er ikkje orginalutgåva. Den manglar bilete og design, men omtrent all teksten frå oppgåva eg leverte inn skal være der. Bortsett frå den personlege "OBS!"-greia i slutten kvar eg fortel om min oppleving av historien. Det er noko rot i språket. God blanding av nynorsk, bokmål og dialekt.

Utdrag

Det er ikke mange som har hørt om den spanske inkvisisjonen. Det er nok ikke et tema noen vil snakke om heller, i og med at det er en grufull og tragisk historie. Dog det er lenge siden, er det fortsatt merker fra den i dag.
En britisk komediegruppe "Monty Python" bruker utrykket "ingen forventer den spanske inkvisisjonen" i en rekke skisser. Utrykket blir brukt når to personer har en dialog hvor den ene spør spørmål etter spørsmål. I frustrasjon roper den andre "Well, I wasn't expecting the Spanish Inquisition!" Plutselig dukker tre menn forkledd som katolske inkvisitorer og "torturerer" mennene til de innrømmer sine syndige veier.
Slik form for "humor" er ikke alltid til å spøke med, for det var ikke sett på som morsomt fra borgere, jøder og muslimer sin side på 1500-tallet. Den spanske inkvisisjonen inneholdt forfølgelse, løgn, tortur og død, staten og Den Katolske Kirke.

Navnet inkvisisjon er av latin, "inquisitio", som betyr undersøkelse. Det gikk ut på forfølgelse av heretikere ( folk som falt fra troen ) og kjettere gjennom en domstol av kirken. En kjetter er en "vranglærd", altså en som hadde egne meninger om tro og oppførsel, og på den måten gikk mot det Den Katolske Kirke mente var rett. Slike religiøse avvik ble følt som en trussel mot kirken og ikke minst staten. De mente at selve definisjonen på kjetteri var ; "En persons erklæring av sin tro (som var betraktet som unøyaktige tolkninger av bibelen) og som nektet å ta avstand fra dem, selv etter å ha blitt korrigert av myndighetene. Han forsøkte også å lære bort sine meninger til andre mennesker. Han/hun måtte selv mene og gjøre dette av egen fri vilje, og ikke under inflytelse av djevelen"... Kjøp tilgang for å lese mer

Den Spanske Inkvisisjonen

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.