Den Kalde Krigen: sammendrag

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Historie
 • 6
 • 16
 • 2633
 • Word2003

Den Kalde Krigen: sammendrag

Omfattende oppgave som gir oversikt over den kalde krigen. Inneholder stikkord og sammendrag.

Sovjetunionen
USA
Hva var den kalde krigen?
Årsaker til den kalde krigen:
Peioden mellom 1945 – 1950
Peioden mellom 1950 – 1962
Peioden mellom 1963 – 1979
Perioden mellom 1979 – 1985
Pedioden mellom 1985 – 1991
Den kalde krigen 1945 – 1989
Ideologi
Kapitalisme (USA)
Kommunsime (Sovjetunionen)
Jaltaavtalen – 1945
Jernteppet 1945 – 1989
Trumandoktrinen – 1947
Marshallplanen – 1947
Forholdet mellom øst og vest – 1948
Berlinblokaden 1948 - 1949
NATO – 1949
Koreakrigen – 1950
Stalin dør – 1953
Warszawa-pakten – 1955
Berlinmuren 1961 – 1989
Cuba – krisen – 1962
Vietnamkrigen – 1968
Tsjekkoslovakia – 1968
Afghanistan – 1979
Solidaritet – 1980
Opprustning og nedrustning 1945 – 1991
Kilder

Utdrag

Hva var den kalde krigen?

• Spenningsforholdet mellom USA og Sovjetunionen
• Ideologisk konflikt
• Jernteppet: Alt er luket mellom Øst og Vest
• Aldri direkte krig
• Militæropprustning
• Frykt for atomkrig

Årsaker til den kalde krigen:
• Sovjetunionen og østblokken mot USA og vestblokken
• Motsetninger: Sovjetunionen: Kommunistisk... Kjøp tilgang for å lese mer

Den Kalde Krigen: sammendrag

[137]
Brukernes anmeldelser
 • 21.04.2015
  Dette er for 10ende klasse.. Det går med andre ord ikke ordentlig inn i dybden når det kommer til sosiale-, politiske-, økonomiske- forhold og så videre, samt konsekvenser og årsaker. Men helt greit dersom du fremdeles er en ungdomskoleelev!
 • 20.02.2012
  Skrevet av Elev på Vg3
  En meget grundig oversikt over de viktigste elementene av den kalde krigen. Usaklige bilder bør unngås. En viktig ting som mangler: Kuppet i Tsjekkoslovakia 1948. De små krigene innimellom er bare generelt omtalt, ikke i dybden.
 • 22.02.2018
  Skrevet av Elev på Vg3
  Greit sammendrag som ga en god oversikt over hva som skjedde under den kalde krigen
 • 07.06.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  Hjelper meg veldig til muntlig eksamen nå