Den industrielle revolusjon og global oppvarming

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Historie
  • 5
  • 4
  • 864
  • PDF

Den industrielle revolusjon og global oppvarming

Oppgaven drøfter hvorvidt den industrielle revolusjon og prosessen i ettertid har medvirket til klimakrise og global oppvarming. Her får du en oversikt over utviklingen under den industrielle revolusjon samt en forklaring av begrepet global oppvarming og en drøfting av sammenhengen mellom disse to hendelsene.

Innhold

Innledning
Industriell revolusjon og global oppvarming
Tabeller
Konklusjon
Kildeliste

Utdrag

Industriell revolusjon og global oppvarming

Under den industrielle revolusjonen skjedde det mange forandringer, disse gikk hovedsakelig ut på at i stedet for å bruke muskelkraft, ble det brukt mekanisk drivkraft. Dette gjorde at produktiviteten, forbruket og befolkningen økte. Maskinene var ikke bare raskere, men de kunne gå og gå i 24 timer 7 dager i uken, noe uten tvil et menneske aldri ville klart.

På få tiår gikk samfunnet over i å være et helt klart bondesamfunn til et mer lignende industrisamfunn med urbanisering. Bruk av maskiner som gikk på kull og senere bensinmotorer var svært viktige oppfinnelser som har ført oss til det samfunnet vi har den dag i dag... Kjøp tilgang for å lese mer

Den industrielle revolusjon og global oppvarming

[1]
Brukernes anmeldelser
  • 22.01.2014
    meget bra informasjon