Demokratiseringen av Norge - Notater

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studiespesialisering Vg3
 • Historie
 • Ingen karakter gitt
 • 1
 • 227
 • Word2007

Sammendrag: Demokratiseringen av Norge - Notater

Kort gjennomgang med stikkord til de viktigste punktene om demokratiseringen av Norge.

Sammendraget er skrevet i punktform og kommer blant annet inn på embetsmennene, og sammenligner det politiske systemet i Norge før og etter 1884.

Innhold

Standssamfunnet går i oppløsning
Embetsmennene
Det politiske systemet før 1884
Det politiske systemet etter 1884 – innføringen av parlamentarismen

Utdrag

Den utøvende makten
Kongen
Den utøvende makten
Regjeringen
Den lovgivende makten Stortinget
- Utnevner regjeringen
- Statsrådene sitter så lenge kongen vil
- Statsrådene møter ikke på Stortinget
- Kongen har utsettende veto i lovsaker
- Kongen styrer utenrikspolitikken
- Statsrådene er utnevnte av Kongen
- Alle er embetsmenn
- De sitter hele året
- Statsrådene møter ikke på Stortinget
- Stortinget er det folkevalgte organet
- Vedtar nye lover, endrer lover
- Vedtar statsbudsjettet, bestemmer skatter og avgifter, bestemmer statens inntekt
- Kan bruke Riksretten mot regjeringen


Det politiske systemet etter 1884 – innføringen av parlamentarismen
Parlamentarisme
- Stortinget utnevner nå regjeringen
- Regjeringen blir nå ansvarlig for Stortinget
- Stortinget kan avsette regjeringen dersom de styrer mot flertallet i Stortinget... Kjøp tilgang for å lese mer

Demokratiseringen av Norge - Notater

[6]
Brukernes anmeldelser
 • 16.06.2011
  Skrevet av Elev på Vg3
  takker og bukker!!!!!!!!!!!!
 • 06.04.2014
  BRA :) .......FLINK.....
 • 11.06.2014
  Stilen gav nyttige tips om det jeg letet etter! Bra!
 • 11.06.2013
  Skrevet av Elev på Vg3
  Litt bra, en del skrive feil, men eller så er den til stor hjelp