Demokratisering og nasjonalisme Historie | Notater

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studiespesialisering Vg3
 • Historie
 • Ingen karakter gitt
 • 11
 • 4820
 • Word2003

Sammendrag: Demokratisering og nasjonalisme Historie | Notater

Sammendrag av kapittel 3. Demokratisering og nasjonalisme. Det du trenger til eksamen.

Historie VG3

Lærers kommentar

Fikk 5 på prøven

Innhold

Kapittel 3: DEMOKRATISERING OG NASJONALISM
Ideologier i strid
Konservatismen
Liberalismen
Tidlig sosialisme
Februarrevolusjonen i 1848
Marxismen og anarkismen
Marxismen reformeres. Den andre internasjonale
Sosialliberalismen
Kvinnebevegelsen-feminismen
Nasjonalisme- kitt og dynamitt i Europa
Tyskland; nasjonalisme som kitt
Italia:nasjonalismen som kitt
Øst-Europa og Balkan: nasjonalismen som dynamitt
Paris-kommunen 1871: et mislykket forsøk på en sosialistisk revolusjon
Darwinisme og sosial-darwinisme
Sverige og Norge i union 1814-1905
Karl Johan og Stortinget
Embetsmenn,bønder og lokalt selvstyre
Thranebevegelsen-impulser fra Europa
Samene-fornorskingspolitikk og opprør på 1800-tallet
Kongen og embetsmenn utfordres av norske motkulturer
Stortinget utfordrer kongemakten
Statsrådsak,vetostrid og parlamentarismen
Politiske partier og nye reformer
Arbeiderne organisere seg
Norske kvinne i kamp for likestilling
Norge bryter ut av unionen med Sverige 1905
Striden om utenriksvesten
Bruddet 7.juni 1905
Republikk eller kongedømme?
Nettsiden

Utdrag

Kapittel 3: DEMOKRATISERING OG NASJONALISM
Ideologier i strid
• ideologi:de viktigste synspunktene til en politisk gruppering eller et politisk parti
• 1789 franske kongen skapte begrepene høyresiden (delen og de geistlige i nasjonalforsamlingen) og venstre siden ( resten av folket )
• venstresiden 1800-t krevde demokratisering gjennom allmenn stemmerett, økt makt til nasjonalforsamlingen, likhet for loven, ytringsfrihet avskaffelse av adelsprivilegier og frihet i næringslivet.
• Høyresiden: forsøkte heller å møte kravet om mer demokrati gjennom ideologien konservatismen.
Konservatismen
• Edmund Burke ,Storbritannia... Kjøp tilgang for å lese mer

Demokratisering og nasjonalisme Historie | Notater

[49]
Brukernes anmeldelser
 • 11.12.2011
  Skrevet av Elev på Vg3
  Utrolig gode notater jeg lærte og leste før prøve om dette! Takk!
 • 08.01.2012
  Veldig bra sammendrag, utfyllende å godt
 • 17.11.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  Litt uryddig i punktlisten og kunne kanskje vært litt mer om årsak/virkning, men ellers var notatene svært gode. Anbefales!
 • 30.10.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  Var masse gode notater som gjør det å lette å pugge.