Demokratisering og nasjonalisme Historie | Notater

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Historie
 • Ingen karakter gitt
 • 11
 • 4820
 • Word2003

Sammendrag: Demokratisering og nasjonalisme Historie | Notater

Sammendrag av kapittel 3. Demokratisering og nasjonalisme. Det du trenger til eksamen.

Historie VG3

Lærers kommentar

Fikk 5 på prøven

Innhold

Kapittel 3: DEMOKRATISERING OG NASJONALISM
Ideologier i strid
Konservatismen
Liberalismen
Tidlig sosialisme
Februarrevolusjonen i 1848
Marxismen og anarkismen
Marxismen reformeres. Den andre internasjonale
Sosialliberalismen
Kvinnebevegelsen-feminismen
Nasjonalisme- kitt og dynamitt i Europa
Tyskland; nasjonalisme som kitt
Italia:nasjonalismen som kitt
Øst-Europa og Balkan: nasjonalismen som dynamitt
Paris-kommunen 1871: et mislykket forsøk på en sosialistisk revolusjon
Darwinisme og sosial-darwinisme
Sverige og Norge i union 1814-1905
Karl Johan og Stortinget
Embetsmenn,bønder og lokalt selvstyre
Thranebevegelsen-impulser fra Europa
Samene-fornorskingspolitikk og opprør på 1800-tallet
Kongen og embetsmenn utfordres av norske motkulturer
Stortinget utfordrer kongemakten
Statsrådsak,vetostrid og parlamentarismen
Politiske partier og nye reformer
Arbeiderne organisere seg
Norske kvinne i kamp for likestilling
Norge bryter ut av unionen med Sverige 1905
Striden om utenriksvesten
Bruddet 7.juni 1905
Republikk eller kongedømme?
Nettsiden

Utdrag

Kapittel 3: DEMOKRATISERING OG NASJONALISM
Ideologier i strid
• ideologi:de viktigste synspunktene til en politisk gruppering eller et politisk parti
• 1789 franske kongen skapte begrepene høyresiden (delen og de geistlige i nasjonalforsamlingen) og venstre siden ( resten av folket )
• venstresiden 1800-t krevde demokratisering gjennom allmenn stemmerett, økt makt til nasjonalforsamlingen, likhet for loven, ytringsfrihet avskaffelse av adelsprivilegier og frihet i næringslivet.
• Høyresiden: forsøkte heller å møte kravet om mer demokrati gjennom ideologien konservatismen.
Konservatismen
• Edmund Burke ,Storbritannia... Kjøp tilgang for å lese mer

Demokratisering og nasjonalisme Historie | Notater

[49]
Brukernes anmeldelser
 • 05.11.2012
  Skrevet av Elev på Vg3
  var litt usikker på om jeg skulle laste denne ned eller ikke med tanke på at det ikke var noen anmeldelser, men jeg angrer ikke!! Hjalp meg masse!
 • 17.11.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  Litt uryddig i punktlisten og kunne kanskje vært litt mer om årsak/virkning, men ellers var notatene svært gode. Anbefales!
 • 30.10.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  Var masse gode notater som gjør det å lette å pugge.
 • 11.11.2015
  Utrolig masse fornuftige notater, hjalp til masse!