Demokrati og utvikling av dei politiske partia

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Demokrati og utvikling av dei politiske partia

Oppgaven er et slags foredrag som skal bli holdt til russiske studenter, der jeg skal fortelle og utdype om demokratiet og dets utvikling i Norge, utvikling av de politiske partiene våres og fortelle om valget og hvordan vi kan få flere til å stemme. Den utdyper også mer generelt om stemmeretten i Norge og dens utvikling. Jeg stiller undervegs også spørsmål til de russiske studentene om hvordan valgdeltakelsen og demokratiet deres er og har utviklet seg.

Nynorsk.

Utdrag

Du er på eit møte med ungdomspolitikarar frå Russland. Dei hadde val på sundag, og på dette valet var det låg valdeltaking. Målet med møtet er difor å diskutere demokrati og sviktande oppslutning av demokratiet. Hovudvekta vil ligge på utviklinga av dei politiske partia. Som representant for Noreg er det naturleg at du særleg kjenner tilhøva i vårt eige land.

Eg vil denne oppgåva gå inn i ein situasjon der eg er på eit møte med ungdomspolitikarar frå Russland. Som vi kan lese i aviser og sjå på tv har det vore val i Russland nyleg. Valet hadde låg valdeltaking, og grunnane til dette er nok fleire. Det skulle veljast medlemmer til Dumaen som er landets lovgivande forsamling. Dumaen består av 450 representantar som velges for 4. år om gongen. Dei som vert valde inn må vera over 21 år gamle, og russiske statsborgarar.

Det første eg vil byrje med på eit slikt møte, er å forklare kva ordet demokrati betyr. Demokrati kommer frå gresk, der demos betyr folk og kratos betyr makt. Altså ein styreform som går ut på folkestyre. Folk har ved val rett til å stemme inn representantar til folkevalte forsamlingar som Storting, fylkesting og kommunestyret. Demokrati skal sikre at alle innbyggarar i eit land har visse grunnleggjande rettar som ytringsfridom i tale og skrift, rett til eigedom og at vi ikkje utan vidare kan ta frå nokon eigendomsretten, politisk fridom og likestiling mellom kjønn og etnisk bakgrunn. ... Kjøp tilgang for å lese mer

Demokrati og utvikling av dei politiske partia

[1]
Brukernes anmeldelser
  • 04.09.2013
    Skrevet av Elev på Vg3
    Akkuratt det eg trengte!