Demokrati i forvitring?

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Demokrati i forvitring?

Forskjellige meninger om demokrati, og forskjellige synspunkt på politiske meninger og saker. Mitt syn på systemet idag.


”Å sitte hjemme på valgdagen nok mest et uttrykk for det motsatte, en «mett tilfredshet», et tegn på at demokratiet fungerer godt.”
- Dag Ingvar Jacobsen.

Lærers kommentar

jeg fikk frem mye viktig, men beskrev sakene på en litt for enkel måte, altså litt for enkelt språk.

Elevens kommentar

kan lære meg flere begreper.

Utdrag

Jeg tror Jacobsen har helt rett i det han sier her. Det at vi har hjemmesitterpartier tror jeg betyr at de er tilfreds med systemet. Og for å si det slik, det er noe vi alltid kommer til å ha. Det er alltid noen som ikke stemmer. Men hvis man har en sterk menig og hvis man er i mot de partiene som styrer, da burde man jo sette ned en fot og si ifra. Man har ingenting man skulle sagt om man ikke stemmer, og det forstår de som sitter i hjemmesitterpartiet også¬, forhåpentligvis... Kjøp tilgang for å lese mer

Demokrati i forvitring?

[1]
Brukernes anmeldelser
  • 24.11.2015
    Skrevet av Elev på Vg3
    very nice thank u, kdlfkjao.