Demografisk utvikling i Norge

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Ungdomsskolen 10. klasse
  • Samfunnsfag
  • Ingen karakter gitt
  • 1
  • 472
  • PDF

Demografisk utvikling i Norge

Innhholder demografi om Norge gjenomm tiden.

Utdrag

Den demografiske overgangen i Norge har variert gjennom tidene og utviklet seg sakte. På 1700-tallet var både fødselsraten og dødsraten høy. Dødsraten var preget av epidemier, avlingssvikt og naturkatastrofer. Vi kaller denne perioden for fase 1. Norge gikk ut av fase 1 i ca. 1820.

Fra begynnelsen på 1800-tallet sank dødsraten mer og mer og fødselsraten steg fram mot 1870. Dette skyldtes at hygienen og helsen ble bedre, bedre ernæring og boforhold. Den høye fødselsraten skyldes tradisjoner og kulturelle forhold. Dette er det vi kaller fase 2. I denne perioden økte befolkningen kraftig og fortsatte å stige helt fram til 1930. Vi nådde den første millionen innbyggere i 1822. Norge gikk ut av denne fasen i ca. 1870.

Fra 1870 og utover fortsatte dødsraten å synke. Flere og flere tar utdanning og får bedre arbeid. Man fikk også bedre økonomi på denne tida. Flere begynte å bruke prevensjon og familieplanlegging. Fødselsraten synker ned mot dødsraten og vi får en fortsatt økning i befolkningen og Norge passerer sin andre million innbyggere i 1890. Det var også mange som utvandret til Amerika i denne perioden. Denne fasen kaller vi fase 3. Norge gikk ut av fase 3 i ca. 1920... Kjøp tilgang for å lese mer

Demografisk utvikling i Norge

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.