Demografisk overgang, befolkningsteorier og migrasjon Norge og Island

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg1
  • Geografi
  • 5
  • 11
  • 4299
  • PDF

Demografisk overgang, befolkningsteorier og migrasjon Norge og Island

Oppgaven inneholder Norges og Islands demografiske faser, redegjør for hvilke befolkningsteorier som finnes og snakker om migrasjon og kort om globale forskjeller i fordeling og levekår.

Lærers kommentar

Bra besvarelse! Du har forstått stoffet og formulerer det bra. Minuset på oppgaven din er at du har svart lite og upresist på oppgave 5, og dette trekker deg ned fra 6 til 5.

Elevens kommentar

Det meste er bra, men veldig kort om "globale forskjeller i fordeling og levekår".

Innhold

Oppgave 2 - Den demografiske overgangen
Forklar den demografiske utviklingen i Norge.
Fase 1
Fase 2
Fase 3
Fase 4

Oppgave 3 – Teorier om befolkningsutvikling.
Gi noen eksempler på teorier om befolkningsutvikling.

Oppgave 4 – Migrasjon
a) Forklar hvilke årsaker som gir flyttestrømmer i land og konsekvensene av disse flyttestrømmene.
b) Forklar hvilke årsaker som gir flyttestrømmer mellom land og konsekvensene av disse flyttestrømmene.

Oppgave 5 – Globale forskjeller i fordelig og levekår
a) Hvorfor er det globale forskjeller i fordeling og levekår og hvordan kan vi utjevne forskjeller mellom land?
Oppgave 6 – Demografi
Velg et land og finn ut hvordan demografien er for landet.
Island

Utdrag

Forklar den demografiske utviklingen i Norge.
Fase 1
Fase 1 tilsier at både dødeligheten og fruktbarheten er høy. Norge var i fase 1 frem til starten på 1800-tallet. Spedbarn var svært utsatt, og hele 25 % aldri fylte et år. Norge var på denne tiden et utviklingsland, hvor hungersnød kunne ta livet av mange. Hygienen var ikke spesielt god, og kvinner fødte selvfølgelig hjemme. Det var ingen vaksiner mot typiske barnesykdommer (eller andre sykdommer for så vidt), og kostholdet var mangelfullt, både når vi snakker om mengden mat og hvor variert den var. For lite eller næringsfattig mat resulterer i dårligere helse, noe vi ser ettersom forventet levealder var på omtrent halvparten av dagens forventede levealder i Norge.
Uår viser seg på grafer som en nedgang i fødsler og flere dødsfall. Norge var avhengig av kornimport fra andre land, og i krigstid oppsto det handelsblokader. Et eksempel på dette er perioden 1807-1809, og litt lengre utover, på grunn av Napoleonskrigene, mens Norge var under Danmark, og Danmark i 1807 gikk fra å være nøytrale, til å være alliert med Frankriket. Dette gikk hardest ut over Norge, ettersom vi mistet handelen fra Storbritannia (den livsviktige importen av... Kjøp tilgang for å lese mer

Demografisk overgang, befolkningsteorier og migrasjon Norge og Island

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.

Brukere som har lastet ned Demografisk overgang, befolkningsteorier og migrasjon Norge og Island, har også lastet ned