Del 4 Menneskerettigheter og velferdsstat kap.4.2

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Sosialkunnskap
 • Ingen karakter gitt
 • 4
 • 948
 • PDF

Del 4 Menneskerettigheter og velferdsstat kap.4.2

Repetisjonsoppgaver. God hjelp til en prøve.


1. Hva er velferdsstatens ideegrunnlag? Hva menes med en velferdsstat?

2. Hvilke 7 kjennetegn finner man i den skandinaviske velferdsmodellen?

3. Hva kjennetegner
a) Den anglosaksiske modellen?
b) Den kontinentale modellen?

4. Hva er de sentrale prinsippene i den norske velferdsstaten?

5. Sett opp en prioritert liste over fem av disse prinsippene

6. Hvilke 3 viktige sektorer finner man i den norske velferdsstaten?

7. Gi eksempler på lover som har vært viktig for utviklingen av den norske velferdsstaten. Begrunn svaret

Kan du begrepene?

1. At en ordning er selektiv, betyr at den?

2. Legitimitet betyr at noe?

3. Motkonjunkturpolitikk har vi når staten..
4. Et egalitært samfunn er et samfunn som..

5. Redistribusjon betyr

6. Resiprositet er et prinsipp som innebærer

Del 4 Menneskerettigheter og velferdsstat kap.4.2

[14]
Brukernes anmeldelser
 • 19.04.2012
  Skrevet av Elev på Vg3
  Grei oversikt over ulike oppgaver, men det er ikke helt utdypende i mange tilfeller. Ramser opp nyttige ord men alle ordene blir ikke forklart.
 • 13.06.2012
  :) bra, bruker denne til å få nok info til å hjelpe en til.
 • 02.12.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  Flott oversikt. Hjalp meg mye fram mot eksamen:)
 • 21.04.2014
  dtfyugiøohæjpkå'o'oyi