Norsk språkhistorie 1900-1950: De store reformene

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studiespesialisering Vg3
 • Norsk
 • Ingen karakter gitt
 • 2
 • 503
 • PDF

Sammendrag: Norsk språkhistorie 1900-1950: De store reformene

Notater om De store reformene i norsk språkhistorie mellom 1900 og 1950. Ser på hvordan språket har endret seg fra Norge ble selvstendig og med den samfunnsmessige utviklingen.

Hovedmål eller sidemål

Hovedmål

Innhold

De store reformene (1900-1950)
Selvstendig nasjon
Språket i det første tiåret.
Samfunnsendring og språkutvikling
1907-reformen
1917-refformen
Tilnærmingstanken
Østlandsk reisning
Fornorskning av stedsnavn
1938-reformen
Oslo Skolestyre

Utdrag

De store reformene (1900-1950)
Selvstendig nasjon
- 1905 går Norge ut av nasjon med Sverige.
- Tilflytting til de store byene øker
- Arbeiderbevegelsen kjemper for allmennlig stemmerett.
- Selv om Norge ikke er med på 1.verdenskrig (1914-1918) så føler de mangel på mat og ting blir dyrere.
- 1920-30 tallet blir Norge rammet av økonomiske kriser.
- Så blir Norge okkupert av Tyskerne (deg bjørn) i 1940 til 1945.
- Etter krigen blir de nødt til å bygge opp landet.

Språket i det første tiåret.
- Vi hadde to offisielle skriftspråk i landet i 1905. Landsmål også kalt nynorsk og ”det almindelige Bogsprog” eller riksmålet, nå heter bokmål.
- I 1907 ble det innført at på skolen måtte man skrive to oppgaver, en på landsmålet og en på riksmålet.
- Pågrunn av at det ikke skulle bli noe krangel... Kjøp tilgang for å lese mer

Norsk språkhistorie 1900-1950: De store reformene

[10]
Brukernes anmeldelser
 • 06.05.2012
  Skrevet av Elev på Vg3
  veldig braaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
 • 03.05.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  kort og grei sammendrag :)
 • 16.07.2017
  Gir et meget godt innblikk i norsk språkhistorie
 • 04.11.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  fin og god oversikt!