De enkelte rettskildene | Rettslære 1

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg2
 • Rettslære 1
 • Ingen karakter gitt
 • 5
 • 1097
 • Word2007

Sammendrag: De enkelte rettskildene | Rettslære 1

Notater om de enkelte rettskildene i rettslære.

Rettslære 1

Innhold

Lover 2
Lovforarbeider 3
Utvalg: 3
Instilling: 3
Høring 3
Stortingsproposisjon 3
Fagkomiteer 3
Plenum 3
Sanksjon i statsråd 4
Rettspraksis 4
Forvaltningspraksis 4
Sedvaner 4
Reele hensyn 5
Juridisk litteratur 5
Internasjonal rett 5
EØS-avtalen 5
Menneskerettighetene 5

Utdrag

Rettskilder; lover, lovforarbeider, rettspraksis, forvaltningspraksis, sedvaner, reelle hensyn, juridisk faglitteratur og internasjonal rett.
Lover
Det første man skal gjøre når man skal løse rettsspørsmål er å sjekke lovene.
• Den mest anvendte rettskilden
• Brukes i svært forskjellige sammenhenger. Eks. lovene til fotballklubben eller Guds lov.

• I rettslæren er det regler som er vedtatt av noen som har myndighet til det.
• I Norge er det stortinget som har hjemmel. De lovene stortinget vedtar er formelle eller alminnelige lover.

• I Norge har vi lover på tre forskjellige nivåer:
• De alminnelige lovene skal underskrives
av kongen i statsråd.
• I en formell lov kan stortinget gi andre
rett til å lage regle. Eks.kommuestyret
• Lover som er laget av noen med fullmakt er forskrifter... Kjøp tilgang for å lese mer

De enkelte rettskildene | Rettslære 1

[3]
Brukernes anmeldelser
 • 22.08.2012
  Skrevet av Elev på Vg3
  supert, hjalp meg til bra karakter !
 • 10.09.2012
  Skrevet av Elev på Vg3
  God tekst som hjalp meg !
 • 19.08.2013
  Skrevet av Elev på Vg2
  veldig gode notater :)