Datahuset AS | Eksamen vår 2010

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg2
 • Økonomistyring
 • 5
 • 15
 • 3870
 • PDF

Eksamensoppgave: Datahuset AS | Eksamen vår 2010

Oppgaven inneholder besvarelse av eksamen i Økonomistyring våren 2010.

Oppgavene som besvares er nummer 1, 2, 3 og 4. Disse tar utganspunkt i bedriften Datahuset AS og ser blant annet på regnskap, oversikt over omsetning, analyse av regnskapet og budsjett for fortsettelse.

Studienetts kommentar

Besvarer ikke oppgave 5.

Innhold

Oppgave 1 Regnskap – avslutning
• Avslutt regnskapet per 31.12.
• Lag / skriv ut rapporter i henhold til kravene i bokføringsloven § 5, 1. ledd, pkt. 1, 3 og
4, samt 2. ledd pkt. 1, og regnskapsloven §§ 6.1 og 6.2. Dersom du bruker en
regnearkbasert regnskapsmodell som ikke gir mulighet for de rapportene som kreves,
skal du kommentere hvilke rapporter det gjelder, og vise til kravene i loven.
• Egenkapitalen har endret seg. Forklar årsaken til dette.
• Forklar saldoen på kontonr. 2500 i saldobalansen per 31.12.2009 i forberedelsesdelen.
• Datahuset AS ønsker å oppnå en resultatgrad på 10 %. Kom med forslag til tiltak for å
nå dette målet.
Oppgave 2 Regnskap – føring av bilag
• Registrer bilagene over og skriv ut posteringsjournal (liste over de posterte bilagene).
Oppgave 3 Regnskapsanalyse
• Vurder lønnsomheten, likviditeten og finansieringen i Harddisk AS.
• Hvilke tiltak mener du bør settes inn for å forbedre økonomien i Harddisk AS dersom
Datahuset velger å kjøpe bedriften?
Oppgave 4 Likviditetsbudsjett
• Sett opp likviditetsbudsjett for juli, august og september 2010.
• Kommenter budsjettet ut fra likviditetsmålet.

Utdrag

Lønnsomhet:
- Totalrentabiliteten for bedriften er 0,4 %.
- Det første kravet til totalrentabiliteten er at den skal likke 3-5 % over sikker bankrente som vi setter til 5 % (ligger på rundt 4 % nå). Vi ser at denne bedriften ligger lang under, så ut i fra det som det første kravet sier, så er denne rentabiliteten veldig dårlig.
- Det andre kravet sier at totalrentabiliteten skal være over gjennomsnittlig gjeldsrente. Gjennomsnittlig gjeldsrente for denne bedriften er 0,6 prosent og da ser vi at dette kravet er ikke oppfylt, ettersom Harddisk AS ligger under med 0,2 %.
- Når det gjelder de historiske tallene så har vi ikke fått oppgitt noen tall.
- Vi har heller ikke fått noen bransjetall å se på, så vi kan ikke ta med dette.
- Egenkapitalrentabiliteten for bedriften er 0,0%
- Et krav vi har til egenkapitalrentabiliteten er at tallet skal ligge noen prosent over totalrentabiliteten. Dette kravet har her ikke blitt oppfylt.
- Vi har ikke fått noen historiske tall eller bransjetall og kan derfor ikke ta med dette i vurderingen... Kjøp tilgang for å lese mer

Datahuset AS | Eksamen vår 2010

[6]
Brukernes anmeldelser
 • 18.05.2015
  Enkelt skrevet, forkortet og meget uryddig. Ser ikke hvordan kandidaten kan ha fått karakteren 5 på denne oppgaven.
 • 11.05.2012
  Skrevet av Elev på Vg2
  helt grei, ikke så veldig grundig arbeid, men sparte mye tid pga denne :) takk
 • 03.05.2014
  kunne vært lagt mere innsats i oppgaven, for kunnskapen er der, men eller takk
 • 30.08.2012
  Skrevet av Elev på Vg3
  hjalp meg veldig mye