Danseanalyse: Smoke av Mats Ek

Se flere anmeldelser 5 5 5 5 5 5 (1 anmeldelser)
Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Skole

Vgs - Musikk, dans og drama Vg3

Fag

Dans i perspektiv 2

Karakter

4

Antall sider

15

Antall ord

5505

Filformat

PDF

Danseanalyse: Smoke av Mats Ek

En analyse av stykket Smoke av Mats Ek. Karakter 4+

Bygd opp etter mal for oppgaveskriving med analyse av bevegelser og komponenter, sammenheng mellom komponentene, tolkning og egne meninger osv.

ANALYSE AV DANSENS KOMPONENTER
Bevegelser
Romlig
design
Dynamisk kvalitet
Dansere
Visuell setting
Auditive elementer

DANSENS FORM
Sammenhenger mellom komponentene
Sammenhenger over tid
Forhold mellom enkeltøyeblikk og den lineære utviklingen (høydepunkt/vendepunkt)

DANSENS OVERORDNEDE FORM

TOLKNING AV DANSEN
Sosio-kulturell bakgrunn / historisk sammenheng
Sammenheng / kontekst
Sjanger og stil
Handling / tema
Tolkning / mening

VERDT HVERT ET SLAG I EN EVIG KRIG?
En anmeldelse


Omfang: 15 sider

Klikk her og nedlast nå en god hjelp for å få en god karakter.