Dagens språk er ikke morgendagens språk - språkutvikling i Norge

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Norsk
 • 5
 • 3
 • 1011
 • PDF

Artikkel: Dagens språk er ikke morgendagens språk - språkutvikling i Norge

En artikkel som inneholder hvilke faktorer som påvirker det norske språket. Inneholder også historikk, samt hvilke språk norsk påvirkes av.

Fra eksamen 2009 - Oppgave 4: Dagens språk er ikke morgendagens språk

Lærers kommentar

Bra innhold, fint språk og fin lengde.

Elevens kommentar

Gå dypere i analysen av påvirkelsene av det norske språket

Utdrag

Før nasjonalismen slo inn for fult i Norge, klagde en hver innbygger her til lands over språket. Først og fremst var det ingen særpreg over der, sett fra våres syn. Samtidig tviholdt danskene på språket og nektet å innføre noen norske ord slik at det skulle bli en større nasjonal følelse her til lands. Rundt 1840-årene startet i midlertidig Knud Knudsen og Ivar Aasen arbeidet med å fornorske det danske språket. Etter å ha snakket med folk over hele landet, ble til slutt riksmål og landsmål språkene i Norge. I dag heter disse bokmål og nynorsk. Selv om vi fikk det vi ville ha, er språkdebatten stadig et sentralt tema i det norske samfunnet. Det at også andre språk, som engelsk, fransk og tysk, blander seg inn i norsk, ser mange på som et problem. Spesielt de eldre vil nok ikke skjønne en samtale mellom to ungdommer. Er det slik at vi nordmenn i ferd med å miste kontroll over vårt eget språk?

Tidligere var det fransk og tysk som påvirket det norske språket mest. I dag derimot, er det veldig tydelig engelsk som bryter ned norsk, og man kan gå langt tilbake i tid for å finne starten på dette. Påvirkningen startet rundt 1870, da man vedtok at engelsk skulle være et fag i den norske skolen. Før dette var det bare sjømenn og handelsfolk som brakte noen få ord hit. I 1902 samlet Otto Jespersen alle engelske ord som var i bruk i det norske språket. Denne listen bestod av kun 72 ord. I 1940 utvidet man denne listen til 418 ord. Skulle man laget en sånn liste i dag ville den i tilfelle blitt uendelig lang... Kjøp tilgang for å lese mer

Dagens språk er ikke morgendagens språk - språkutvikling i Norge

[9]
Brukernes anmeldelser
 • 27.04.2011
  Skrevet av Elev i 10. klasse
  Bra, dekker et stort omeråde rundt påvirkning, men sier lite om utviklingen.
 • 05.06.2011
  bra jobba, du kommer til å bli en skrivemaskin i ditt forrige liv
 • 16.01.2017
  Skrevet av Elev på Vg3
  så utrolig bra skrevet
 • 12.03.2013
  Skrevet av Student på 5. år
  Kjempebra skrevet. Veldig god artikkel. Løp og kjøp :-)))