DNT-ung: Eksamen i markedsføring, vår 2011.

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Markedsføring og ledelse 2
 • 6
 • 19
 • 4706
 • PDF

DNT-ung: Eksamen i markedsføring, vår 2011.

Oppgaven inneholder de første 3 oppgavene som ble gitt til eksamen 2011, om DNT-ung.

1. Gjør rede for posisjonen til DNT-ung og hvordan organisasjonen bruker
merkeelementer og merkeverdi til å bygge opp under denne.
2. Sett opp vekststrategier for DNT-ung ved hjelp av ekspansjonsmatrisen.
3. I sitt arbeid med videre vekst og utvikling ønsker DNT-ung å nå fram til flere i
aldersgruppen 16–26

Lærers kommentar

Veldig god struktur og besvarelse.

Elevens kommentar

Kunne hatt med flere diagrammer for å forklare, og manglet også busjettdiagram i oppgave 3.

Utdrag

Oppgave 1:
For å kunne gjøre rede for posisjonen til DNT-ung og hvordan organisasjonen bruker merkeelementer og merkeverdi til å bygge opp under denne, vil jeg først ta for meg visjonen og også de verdiene som er viktig for DNT-ung. Visjonen og verdiene gjelder hovedsakelig for DNT, men den vil også disse vil også gjelde for DNT-ung, siden de vil dele samme visjon og verdier som moderorganisasjonen.
DNT- ung har en formålsparagraf som sier noe som hvordan virksomheten blir styrt, denne
lyder som følgende:
«DNT skal arbeide for et enkelt, aktivt, allsidig og naturvennlig friluftsliv og forsikring av friluftslivets natur- og kulturgrunnlag.»
Men det er også viktig med en visjon som defineres som et fremtidig bilde av en ønsket tilstand, altså en slags «fremtidsdrøm». Ut ifra denne paragrafen er DNT og DNT-ungs visjon utarbeidet, denne lyder som følgende:
«Naturopplevelser for livet»... Kjøp tilgang for å lese mer

DNT-ung: Eksamen i markedsføring, vår 2011.

[38]
Brukernes anmeldelser
 • 10.05.2012
  Skrevet av Student på 4. år
  En overbevisende besvarelse. Får med sentrale kompetansemål - og god på egendrøfting. Veldig bra
 • 21.11.2012
  Skrevet av Elev på Vg3
  basjbasjbasjbasjb asfa sfaas jajf jajasfj asjf jasfj asjf jblablalblablalblalbalblablalbalblablablablal
 • 13.05.2016
  veldig bra:) :)))))))))))
 • 18.11.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  braaaaaaaaaaaaaaaaaaa