Dødsstraff og menneskerettigheter

Se flere anmeldelser 6 6 6 6 6 6 (4 anmeldelser)
Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Skole

Vgs - Studiespesialisering Vg1

Fag

Samfunnsfag

Karakter

5

Antall sider

3

Antall ord

974

Filformat

PDF

Artikkel: Dødsstraff og menneskerettigheter

Mappetekst i samfunnsfag. Dette er den opprettet versjonen. Karakter 5+.

Utdrag:
Dødsstraff er en straff noen land har valgt å praktisere for å straffe den tiltale til døden for lovbrudd. Menneskerettighetene er de rettighetene landene i vest tar for gitt, men aldri kunne klart seg uten. I denne teksten skal jeg redegjøre og diskutere hva dødsstraff er, hvilke land som praktiserer denne metoden og argumenter for og mot dødsstraff. Jeg vil også redegjøre hva menneskerettigheter er og om dødsstraff bryter noen av menneskerettighetene.

Klikk her og nedlast nå en god hjelp for å få en god karakter.