Dælivannet som økosystem

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg2
 • Biologi 1
 • 6
 • 7
 • 2387
 • PDF

Dælivannet som økosystem

Vi tatt utgangspunktet i Dælivannet som økosystem, Vannsirkulasjonen i en innsjø gjennom året, Innsjøtyper, De livløse delene i innsjøen (Abiotiske faktorer), De levende organismene i innsjøen (Biotiske faktorer). Vi har godt dypere inn i hvert av under-emenet.

Utdrag

Ferskvann som avkjøles, blir stadig tyngre helt til det er ned i 4 °C. Under 4°C blir vannet igjen lettere, jo kaldere det er. Det er derfor is flytter! I dype sjøer holder bunnvannet alltid omkring 4°C, både sommer og vinter.

Når isen smelter om våren, varmes overflatevannet opp slik at innsjøen i en kort periode får omtrent samme temperatur (+ 4 °C) i alle dyp. Vannet har nå samme tetthet fra topp til bunn. Selv en beskjeden vindpåvirkning i denne perioden vil kunne gi en fullstendig omrøring av vannmassene i alle dyp. Dette kalles vårsirkulasjon og fører til at bunnvannet får ny tilførsel av oksygen, samtidig som næringssalter nedenfra transporteres opp i de øvre vannlag. På denne måten oppnås en jevn fordeling av oksygen og næringsstoffer i hele vannmassen. Uten sirkulasjonene av vannmassene ville det ikke være nok næringsstoffer til produsentene, som holder til i de øverste metrene. Varigheten av vårsirkulasjonen er avhengig av vindpåvirkning, innsjøens dyp og solinnstråling i denne perioden. Er innsjø sterkt utsatt for vind, kan den sirkulere i flere uker. Er det varmt vær og lite vind vil sirkulasjonen raskt stoppe opp.

Utover våren og sommeren varmes overflatevannet gradvis opp til 15 -20 °C. Det varme overflatevannet er lettere og ligger som et "lokk" over det tyngre bunnvannet som fortsatt holder... Kjøp tilgang for å lese mer

Dælivannet som økosystem

[1]
Brukernes anmeldelser
 • 05.08.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  bra skrevet!!!!!!!!!!!!!!!