Comparison of the states, California and Minnesota

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Ungdomsskolen 10. klasse
  • Engelsk
  • 5
  • 3
  • 1044
  • PDF

Comparison of the states, California and Minnesota

Sammenlikning mellom de amerikanske statene California og Minnesota. Stilen gir mye informasjon om statenes geografi, nøkkeltal, natur /klima, industri og turisme.

Lærers kommentar

Masse god informasjon om hver stat og man får ett godt innblikk av begge statene. God sammenlikning med de viktigste trekkene!

Innhold

Nature and climate
Industry
Tourism
Conclusion
Sources

Utdrag

In this text, I am going to compare the beautiful states California and Minnesota. The text is about the differences between these states when it comes to population, nature, climate, industry, tourism, celebrities etc.

California is located to the far west of the USA and borders to Oregon in the north, Nevada and Arizona to the east and the Pacific Ocean to the west. California became the USA's 31st state on September 9th, 1850. Minnesota is located in the Midwestern United States and borders to Wisconsin in the east, Iowa in the south, South Dakota and North Dakota in the west and in the end – Canada in the north. Minnesota became the thirty-second state on May 11th 1852... Kjøp tilgang for å lese mer

Comparison of the states, California and Minnesota

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.