Celler kapittel 2 sammendrag

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Biologi 1
 • Godkjent
 • 4
 • 1549
 • Word2007

Celler kapittel 2 sammendrag

Dette er en sammendrag av kapittel 2 om celler i læreboken "BIOS" for biologi 1 på Vg2.

Sammendraget kommer blant annet inn på cellers oppbygging, formering av celler, kloroplaster, lysosomer, prokaryote celler osv.

Lærers kommentar

Flott!

Innhold

Formering hos celler
Cellemembranen
Cellekjernen
Ribosomene
Endomembransystemet
Golgiapparatet
Cytoskjelettet
Mitokondriene
Endoplasmatiske nettverk (ER)
Klorplaster
Lysosomer
Sentrioler
Prokaryote celler
Virus

Utdrag

Organismene i jorda plasseres inn i seks riker: bakterier, arkebakterier, protister, planter, sopp og dyr.
Prokaryote organismer: bakterier og arkebakterier, de har oppstått først og har ingen membran rundt arvestoffet DNA. DNA-et ligger fritt inni cellen og dermed ikke godt beskyttet.

Eukaryote organismer: prostister, sopp, planter og dyr, de flere indre strukturer og organeller, de er større og deres arvestoff DNA ligger beskyttet rundt en membran (kjernemembran).

Formering hos celler
Prokaryote organismer todeler seg, de har ikke vanlig mitose fordi cellekjernen ikke deler seg. Todeling: DNA kopieres, todeling av celleinnhold.
Eukaryote organismer har begge formene for celledeling: mitose og meiose. Dattercellene etter mitose har like mange kromosomer som morcellen (diploide, kromosomene er parvise – 2 kroppsceller), mens dattercellene etter meiose har bare halvparten så mange kromosomer som morcellen (haploide, 4 kjønnsceller).
En halvering av kromosomtallet i eggcellene og sædcellene (kjønnscellene) er nødvendig for å unngå en dobling av kromosomtallet... Kjøp tilgang for å lese mer

Celler kapittel 2 sammendrag

[2]
Brukernes anmeldelser
 • 05.08.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  bra skrevet!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 • 08.11.2014
  Skrevet av Elev på Vg3
  bra skrevet og forklart