Cellebiologi kompetansemålene

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg2
 • Biologi 1
 • Ingen karakter gitt
 • 3
 • 1399
 • PDF

Cellebiologi kompetansemålene

Kort besvarelse innenfor kompetansemålene om cellebiologi.

1. Gjør rede for oppbygningen av eukaryote celler og forklar hvilke funksjoner de ulike delene i cellene har:
2. Forklare transport gjennom cellemembranen ved å bruke kunnskap om passive og aktive transportmekanismer.
3. Gjøre greie for oppbygningen av og formeringen hos bakterier og virus og relatere det til prosesser i naturen, industrien og helsefaglig sammenheng.

Bi1 - gyldendal

Utdrag

Plante-, sopp-, og dyreceller er alle eukaryote celler. I motsetning til prokaryote celler (bakterier og archeae) har eukaryote celler membranavgrenset cellekjerne. I tillegg er cellen omgitt av en cellemembran. Membranen danner en grense mellom cellen og omgivelsene rundt. I cellekjernen ligger arvematerialet (DNA), (i prokaryote ligger arvematerialet fritt i cellen).

Selv om både plantecellene og dyrecellene er eukaryote har de noen ulikheter.
Plantecellen er omgitt av en cellevegg, noe dyrecellen ikke er. Dermed har også plantecellen plasmodesmata (åpne kanaler i celleveggen til planter med forbindelse til nabocellen via cytosol), noe dyrecellen ikke har (fordi de mangler cellevegg). Plantecellen har også kloroplast, hvor fotosyntesen foregår. Kloroplast har som oppgave å omforme energi i sollyset til kjemisk energi.

Cellens funksjoner:
Cellemembranen: Kontrollerer transporten av stoffer inn og ut av cellen, samt at den svarer på signaler fra omgivelsene. Membranen består av kolesterol, proteiner og karbohydrat.
Cytosol: Væsken rundt celleorganellene. Her foregår det prosesser som blant annet... Kjøp tilgang for å lese mer

Cellebiologi kompetansemålene

[6]
Brukernes anmeldelser
 • 14.09.2019
  Skrevet av Elev på Vg3
  Dårlig! alt for kort. På bakterie og virus, står det kun litt om bakterie ikke noe mer
 • 14.06.2012
  Skrevet av Elev på Vg2
  Veldig grei og enkelt forklart:)
 • 05.08.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  ganske bra!!!!!!!!!!!!!!!
 • 01.06.2016
  mamam maamam m dd a mama