Case om YT

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg2
 • Markedsføring og ledelse 1
 • 6
 • 51
 • 11139
 • PDF

Situasjonsanalyse: Case om YT

Markedsførings case av Yt.

Vi har fått i oppgave i Markedsføring og Ledelse å skrive en case om YT. Denne oppgaven ble skrevet i Mai 2011. I dette caset skal jeg knytte YT og TINE opp mot pensumet vi har hatt siden starten av 2 klasse, men spesielt skal det knyttes opp mot

• Kap 3 - Markeder
• Kap 5 – Situasjonsanalyse
• Kap 7 – Markedssegmentering og målgruppevalg
• Kap 8 – Konkurransemidlet produkt
• Kap 9 – Konkurransemidlet pris
• Kap 10 – Konkurransemidlet distribusjon
• Kap 11 – Konkurransemidlet markedskommunikasjon

Kapitelene er del av Markedsføring og ledelse 1

Innhold

3 Innledning
3 Oppgavetekst
6 Litt om YT
7 Litt om TINE

Nå-Situasjonen
8 Situasjonsanalyse
10 Interne arbeidsbetingelser
14 Eksterne Arbeidsbetingelser
18 SWOT- Analyse
18 Målsetning
19 Bransje og Marked
20 Segmentering og Målgrupper

Konkurransemidlene
25 Produktene
38 Prisen
44 Distribusjonen
47 Markedskommunikasjonen

Organisasjonskulturen
52 TINE's organisasjonskultur
52 Selskapets verdier

Strategiske valg for framtiden

53 Utfordringer og Muligheter
55 TINE's Utfordringer og Muligheter
56 Avsluttende ord
56 Kildehenvisning

Utdrag

Dette er case oppgaven:

INNLEDNING
1) Les oppgaven nøye, flere ganger.
2) Bruk penn og merk ALLE opplysninger som kan være av interesse, i alle sammenhenger. Skriv nøkkelord ved siden av for hvilke konsekvenser dette kan ha (for et eller annet). Bruk gjerne tankekart dersom du liker det.
3) Definer for deg selv:
a) ”Hva er det vi snakker om her?”
b) ”Hvilken problemstilling er det som taes opp?”
c) ”Hvordan kan dette relateres til andre aktuelle saker i nyhetsbildet?”(tenk større enn bare konkurrenter)

Bruk svaret på disse spørsmålene til å skrive en innledning på oppgaven. Husk at det er din oppgave å lede leseren gjennom casen på en måte som får vedkommende til å forstå. Du skal informere noen som ikke kjenner casen.
NÅ-SITUASJONEN
4) Utfør en situasjonsanalyse, der du ser på interne og eksterne arbeidsbetingelser. Husk Farris-oppgaven.
5) Hva er målsettingen for YT i dag?
6) Definer HVILKET MARKED og bransje bedriften opererer i, gjør rede for hva som kjennetegner dette markedet.
7) Segmenter og beskriv målgruppe(r) for YT, hvilke SEGMENTER henvender bedriften og produktene seg til?
Konkurransemidlene:
8) Finn ut hvilke PRODUKTER YT har.
a) Hva er situasjonen til de forskjellige produktene?
b) Produktnivåer
c) Typer av produkter /varer
d) Produktsortiment
e) Produktets livsløp og hvilken fase av livsløpet
f) Emballering og merking
g) Service
9) Hvilke prissettingsmetoder bruker YT i dag?
a) Prisstrategi
b) Prissettingsmetoder
c) Prisdifferensiering
d) Rabatt og bonus
e) Prissetting i produktets livsløp

10) Hvordan distribuerer YT produktene sine?
a) Distribusjonsformer
b) Valg av distribusjonsgrad
c) Distribusjonsledd
d) Valg av distribusjonskanaler
11) Hvordan kommuniserer YT?
a) Presenter YTs markedskommunikasjon ved hjelp av kommunikasjonsmodellen.
b) Hvilke former for massekommunikasjon bruker YT?
Organisasjonskultur TINE og YT
12) Hva kjennetegner organisasjonskulturen i TINE?
13) Hvilke verdier mener du kjennetegner selskapet TINE? Hvordan faller produktserien YT inn under disse verdiene?

C. STRATEGISKE VALG FOR YT OG TINE – VEIEN VIDERE
14) Hva ser du som de største utfordringene for produktserien YT i x konkurransen med andre tilsvarende produkter i markedet? Vurder muligheter for videre vekst innenfor ett eller flere av disse områdene:
a) Målgruppe/Segmentering
b) Posisjonering
c) Konkurransemidlene (4 p'er)
d) Organisasjonen

15) Hva mener du er TINEs viktigste utfordringer framover? Hva bør de satse mer på framover og hvorfor?... Kjøp tilgang for å lese mer

Case om YT

[12]
Brukernes anmeldelser
 • 02.05.2019
  Skrevet av Elev på Vg2
  På tross av lange besvarelser på deloppgavene, er flere av svarene lite detaljerte og presise. Føles som om deler av teksten er skrevet på magefølelse, ikke troverdige kilder.
 • 02.05.2013
  Skrevet av Elev på Vg2
  Fantastisk skrivet! Blir å hjelpe meg ganske masse på oppgaven min :D
 • 23.04.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  Kjempebra skrevet! Hjalp masse.
 • 10.04.2014
  Utrolig fint skrevet, veldig bra gjennomgjort.