Byggemester AS ML2 | SWOT-analyse

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg3
  • Markedsføring og ledelse 2
  • 5
  • 9
  • 2177
  • PDF

Situasjonsanalyse: Byggemester AS ML2 | SWOT-analyse

Besvarelse i markedsføring og ledelse av oppgaver om bedrifen Byggemester AS.

Oppgaver:

1. Sett opp en SWOT analyse for selskapet. Ta nødvendige forutsetninger. Pass på at du får med punkter til både interne (styrke og svakheter) og eksterne (Muligheter og trusler) arbeidsbetingelser

2. Lag en organisasjonskart. Ta egne forutsetninger, og begrunn kort valgene dine.

3. Sett opp et forslag til program for hvordan bedriften kan øke motivasjonen hos sine ansatte.

4. På grunn av alle nyansettelser har det blitt en del misnøye internt. De erfarne ansatte mener at en uforholdsmessig del av tiden blir brukt til opplæring – noe som forsinker dem og gjør at bonuser for tidlig utført arbeid forsvinner. Misstemninger har kommet så langt at du skal foreslå hvordan se kan løse denne konflikten.

5. Administrerende direktør blir sett på som meget autoritær. Beskriv denne ledelsesstilen og forklar hvilke konsekvenser dette kan får for bedriften.

Innhold

Byggmester AS
oppgave a
SWOT - Analyse
Interne arbeidsbetingelser:
Eksterne arbeidsbetingelser:
Oppgave c.
Lønnsøkning
Systematisk kursing av sjefer
Bursdagsgaver og julegaver
Kurs for de ansatte
Hyggelige omgivelser
Samhold blant ansatte
Personalmøter
Tilbud av medlemskort på treningssenter
Organisasjonskart
Oppgave b.
Oppgave d.
Oppgave e.

Utdrag

Før vi skal sette opp en SWOT – analyse har vi valgt å vurdere arbeidsbetingelsene, slik at vi får en oversikt over hva som påvirker bedriften, og hva slags forutsetninger bedriften arbeider under. Disse deler vi inn i interne og eksterne arbeidsbetingelser.

Interne arbeidsbetingelser:
De interne arbeidsbetingelsene er de arbeidsbetingelsene en bedrift kan kontrollere selv. Når vi skal vurdere de interne arbeidsbetingelsene til Byggmester AS ser vi på :

– de ansatte og ledelsen
– økonomien
– konkurransemidlene

De ansatte og ledelsen
Byggmester AS har mange ansatte, de var ved utgangen av 329 personer, som er en økning på 2,2% fra året før. Dette kommer av økt aktivitet i bedriftens fabrikker. Blant disse ansatte er 19,5% kvinner, og bedriften jobber for å ansette flere kvinner fremfor menn. Byggmester AS har satt opp et forbedringsprogram som blant annet går ut på å sette sammen store arbeidsgrupper som skal arbeide med forskjellige områder.

Økonomien
Byggmester AS har hatt en positiv økonomisk utvikling fra 2010 til 2011. Blant annet har driftsinntektene økt med 11%, og resultatet før skatt har økt fra 29,3 millioner til 38,5 millioner. Denne utviklingen skyldes et veldig godt salg. Utgiftene har også blitt større for bedriften i 2011, blant annet ved at råvareprisene har gått opp, lønnskostnadene har gått opp, i tillegg til at pensjonskostnadene har økt... Kjøp tilgang for å lese mer

Byggemester AS ML2 | SWOT-analyse

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.

Brukere som har lastet ned Byggemester AS ML2 | SWOT-analyse, har også lastet ned