Caseoppgave: Buddy

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Markedsføring og ledelse 2
 • 5
 • 21
 • 4343
 • PDF

Caserapport: Caseoppgave: Buddy

Caseoppgave Buddy elbil Case oppgaven:

NÅ situasjonen:
1.Hva er visjonen, forretningsidéen og overordnet mål for BUDDY per i dag?

2.gjennomfør en bransjeanalyse av markedet BUDDY opererer og konkurrentanalyse av de to bedriftene du anser som BUDDYs største konkurrenter. Velg en direkte og et substitutt.

Buddy ønsker å skaffe seg en sterk posisjon blant unge, urbane mennesker og om mulig bli fremtidens valg av kjøretøy. De vil ha din hjelp med videre strategi for å nå dette målet:

Videre strategier og planlegging:

3.bruk ekspansjonsmatrisen som ledd i utformingen av BUDDY AS strategi.

4.hvordan bør BUDDY posisjonere seg og gjøre rede for hvordan merkeelementene og merkeverdien bør bygge under denne.

5.gjør rede for hvordan BUDDY kan bruke konkurransemidlet pris strategisk.

6.vurder og anbefal aktuelle distribusjonsstrategier for BUDDY. Inkluder ulike former for vertikal og horisontal integrasjon i bilbransjen, drøft makt og avhengighet i distribusjonssystemet.

7.anbefal en realistisk kommunikasjonsstrategi for BUDDY AS med utgangspunkt i markedets, organisasjonens og produktets karakter

8.vurder hvordan BUDDY kan arbeide strategisk med planmessig rekruttering av ansatte

9.vurder tiltak for å motivere og utvikle personalet som ledd i BUDDYs internmarkedsføring.

Utdrag

Innledning

I dette caset om Buddy, den lille, elektriske og urbane bilen, er det besvart 9 oppgaver. Disse oppgavene står i kronologisk rekkefølge og er besvart ved hjelp av å bruke faguttrykk fra lærebøkene, Markedsføring og ledelse 1 og Markedsføring og ledelse 2.
Historien om Buddy startet i Danmark under navnet Keewet, men produksjon og kontorer er nå i Norge. Buddy er med på å skape et bedre miljø og en sikrere framtid for fremtidige generasjoner... Kjøp tilgang for å lese mer

Caseoppgave: Buddy

[18]
Brukernes anmeldelser
 • 14.06.2011
  Skrevet av Elev på Vg3
  Akuratt det jeg trenger for å kunne fullføre denne oppgaven jeg sitter med! Takk!
 • 14.12.2014
  Skrevet av Elev på Vg3
  Ikke så veldig detaljert til å være så mange ord.
 • 05.12.2017
  Skrevet av Elev på Vg3
  Manglet litt selvstendig drøfting.
 • 09.06.2016
  Skrevet av Student på 5. år
  Mye teori fra boken og lite selvstendig drøfting.