Buddhismen | Sammendrag

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studiespesialisering Vg3
  • Religion og etikk
  • 4
  • 5
  • 1456
  • Word2007

Buddhismen | Sammendrag

Denne oppgaven inneholder korte fakta setninger om religionen Buddhismen. Dette er de viktigste stikkordene som er plukket ut, som vil gi stor hjelp til oppgaver som er relatert til Buddhismen.

Elevens kommentar

Punktene må selvfølgelig utvides.

Innhold

Siddharta
Virkelighetsoppfatning
Menneskesyn
Sannhetene om lidelsen
Den åttedelte veien
Meditasjon
Etikk

Utdrag

- Buddhismen vokste ut ifra Hinduismen, som oppsto ca. 1500 år f.v.t.
- Vi vet om Hinduismen ut ifra deres gamle og mange tekster på språket sanskrit.
- I disse tekstene ser lærer en at mennesker er skapt av kroppen til et urmenneske:
Munnen ble presten. Armene ble fyrsten. Lårene ble borgeren. Og av føttene ble slaven skapt.
- Denne læren er grunnlaget for det indiske kastesystemet: Prest(Bramin) – kriger - handelsmann og landeiere - arbeidere og slaver.
- Braminene var øverst fordi de satt inne med mye viktig kunnskap som ikke var nedskrevet enda.
- Braman er den guddommelige kraften.(Panteisme)
- Rundt år 500 f.v.t. som var på tiden da Siddharta vokste opp, ble folk kritiske til ofring til gudene og det ble viktigere å vite hva som sto bak ofringene.
- Det ble skrevet flere avhandlinger med bakgrunnen for religionen, som forsøkte å forklare spørsmålet om ofringene og guden/gudene.
- Dette oppgjøret med offerkulten førte til at flere braminer forlot familiene sine og ble vandrende vismenn som levde fra hånd til munn.
- Disse braminene skulle få stor betydning for Siddharta, som skulle bli Buddha.
- Sjelen er ifølge indisk filosofi udødelig.
- Atman = sjel
- Hinduene tror at når mennesket dør, blir sjelen gjenfødt i et nytt legeme i en høyere eller lavere kaste, men sjelen kan også ta bolig i et dyr.
- Drivkraften til gjenfødelsen er karma... Kjøp tilgang for å lese mer

Buddhismen | Sammendrag

[1]
Brukernes anmeldelser
  • 01.05.2014
    braaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa