Bruken av samfunnsstraff som rehabilitering for kriminelle

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Bruken av samfunnsstraff som rehabilitering for kriminelle

Oppgave 2. Drøftnings oppgave om bruken av samfunnsstraff som rehabilitering for kriminelle.

Sosiologi og Sosialantropologi heldagsprøve.

Utdrag

I denne oppgaven skal jeg først gjøre rede for begrepene kriminell, samfunnsstraff og rehabilitering. Videre skal jeg vurdere og drøfte bruken av samfunnsstraff i forbindelse med rehabilitering av kriminelle. Hvorfor samfunnsstraff gis, hvem får samfunnstraff og er dette en god rehabiliteringsmåte for å komme tilbake/tilpasse seg samfunnet?

En kriminell person er en person som bryter loven, det er da straffeloven i Norges Lover som forteller oss hva som er straffbart og hvilken straff som er passende. Mange av de kriminelle blir sett på som avvikere, en som blir stemplet som avviker. En avviker er da personer/grupper som avviker fra det mange mener er ønskelig, i handlinger, holdninger eller meninger. [1, s. 108] En måte å forebygge avvikere på er å gi de som begår en straffbarhandling, samfunnstraff. Samfunnsstraff er en straff som kan dømmes i stedet for ubetinget fengselsstraff opp til ett år eller en streng betinget dom. [1]
Samfunnsstraff innebærer at den domfelte må avtjene et visst antall timer. Straffen kan gå ut på samfunnsnyttige tjenester, deltakelse i program eller andre tiltak som kan motvirke kriminalitet. [2]... Kjøp tilgang for å lese mer

Bruken av samfunnsstraff som rehabilitering for kriminelle

[1]
Brukernes anmeldelser
  • 14.12.2015
    Skrevet av Elev på Vg3
    Dette var en bra besvarelse, med god drøfting!