Bruk av EM-stråling til å kartlegge universet | Sammendrag

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg1
  • Naturfag
  • 5
  • 4
  • 1201
  • PDF

Bruk av EM-stråling til å kartlegge universet | Sammendrag

Dette sammendraget handler om hvordan man kan bruke elektromagnetisk stråling til å kartlegge universet. Sammendraget er relevant for deg som har naturfag på VGS, og kan hjelpe med å forstå det store temaet: Stråling. I dette sammendraget blir det bl.a. lagt fokus på hvordan man beregner avstanden til en stjerne, og hvordan vi finner ut av den kjemiske sammensetningen til lyskilden. I tillegg får du vite mer om hvordan vi finner temperaturen, massen og størrelsen til et himmellegeme.

Innhold

Hvordan kan vi beregne avstanden til en stjerne (himmellegemer generelt)?

Hvordan finner vi ut den kjemiske sammensetning til lyskilden?

Hvordan finner vi temperaturen til et himmellegeme?

Hvordan finner vi massen og størrelsen til en stjerne?

Hvordan kan vi vite hvordan et himmellegeme beveger seg?

Kilder og referanser:

Utdrag

Vi kan finne ut hvordan et objekt i universet beveger seg ved å kjenne til “Dopplereffekten”: “Høyere lyd når det kommer mot deg, fordi det blir stadig nærmere og dannes kortere bølgelengder, mens lavere når den drar fra deg fordi det blir lengre bølgelengder. Lyd er bølger som sprer seg med konstant fart. Når den beveger seg passerer flere bølgetopper per sekund, enn når den står i ro, når den fjerner seg fra deg passerer færre bølgetopper per sekund og bølgene tynnes ut (frekvensen synker) – lyden blir dypere”.
Lys sprer seg også med konstant fart - lysfarten. Frekvensen til lysbølgene avgjør hvilken farge lyset har (hvis synlig). Lys blir påvirket av dopplereffekten hvis lyskilden beveger seg i forhold til oss. Hvis lyskilden beveger seg mot oss blir bølgene klemt sammen (minkende bølgelengde) og lyset blir blåere. Lyset fra objekter som kommer mot oss kaller vi blåforskjøvet. Objekter som fjerner seg fra oss blir røde fordi bølgelengden blir lengre. Linjene i spekteret beveger seg hvis objektet beveger seg. Det vil si at når en stjerne fjerner seg fra oss beveger (forskyves) linjene seg mot rødt. Astronomer bruker denne type studering/metode til å kartlegge bevegelsene til stjerner, planeter og galakser.
Stjernens fart varierer fra avstanden til galaksens sentrum. En galakse roterer slik at en del roterer fra oss, mens en annen mot oss, derfor er en galakse både rød og blå. (rød- og blåforskyvning).
Ved rødforskyvning kan vi finne farten til en stjerne som beveger seg fra oss. Rødforskyvning har gitt en forklaring på at universet stadig utvider seg. Siden det “vokser” har det verken et sentrum eller ytterkant, samt at vi kan trekken en konklusjon om... Kjøp tilgang for å lese mer

Bruk av EM-stråling til å kartlegge universet | Sammendrag

[1]
Brukernes anmeldelser
  • 11.02.2014
    Veldig godt forklart!