Bransjeanalyse S.A.T.S

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Markedsføring og ledelse 2
 • Ingen karakter gitt
 • 4
 • 1276
 • PDF

Bransjeanalyse S.A.T.S

Bransjeanalyse i timen av S.A.T.S

Utdrag

Bransjeanalyse er en analyseform som skal gi et analytisk bilde av konkurrentmarkedet. Kort fortalt vil det si en oppstykket undersøkelse av konkurrerende bedrifter, f.eks. undersøkelse av de “5 P-ene”; Pris, plass, påvirkning, personal, og produkt. Dette gjøres for å se hva konkurrerende bedrifter som selger substitutter, eller et nærmest likt produkt, gjør for å prestere slik de gjør i forhold til den bedriften som utfører bransjeanalysen. Om de har bedre, eller dårligere resultater, kan en bransjeanalyse vise hva man bør gjøre/ikke gjøre i forhold til markedet man er en del av.

Noen av spørsmålene en bransjeanalyse tar opp er om det har oppstått nyetableringer, om det har kommet eventuelle substitutter i markedet, om kundene er kontrollmektige, om leverandørene har kontrollerende makt, eller om det rett og slett er bedrifter i bransjen som tar over store markedsandeler.

Et substitutt defineres i denne sammenheng som et produkt som ikke er likt, men dekker mye av de samme behovene. For å gi et annet ord på det, kan vi kalle det et erstatningsprodukt, eller bare en erstatning. Substituttprodukter kan være så mye, men et eksempel kan være “take-away”-mat som er et substitutt for restaurantbesøk. Eller om vi... Kjøp tilgang for å lese mer

Bransjeanalyse S.A.T.S

[2]
Brukernes anmeldelser
 • 22.11.2011
  Skrevet av Elev på Vg3
  Helt ok bransjeanalyse. God pekepinn
 • 22.05.2014
  Super hjelp til eksamen!