Bistand... Eller hindring?

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studiespesialisering Vg1
 • Norsk
 • 6
 • 3
 • 946
 • PDF

Leserinnlegg: Bistand... Eller hindring?

Dette er et leserinnlegg omhandlende bruken av norske bistandsmidler. Oppgaven teksten besvarer på var "Skriv ett leserinnlegg". Leserinnlegget dreier seg om en da dagsaktuell sak, nemlig misbruken av norske bistandsmidler. Dette leserinnlegg tar grundig for seg emnet det tar opp.

Lærers kommentar

Overskriften gjør leserne nysgjerrige på teksten, men gir også god informasjon om hva teksten handler om.
Teksten har innledning, hoveddel og avslutning, det er god sammenheng mellom de ulike avsnittene, og en fornuftig avsnittsinndeling. Hvert avsnitt har et hovedtema, og den indre sammenhengen i avsnittene er fornuftig og logisk.
Du holder deg til saken når du drøfter og diskuterer.
Argumentasjonen din er subjektiv, holdbar og relevant. Det er gode argumenter som blir forklart på en forståelig og logisk måte.

Du veksler mellom korte og lange setninger, du bruker ulike setningskonstruksjoner, og du har et presist ordvalg.
Du har få eller ingen skrivefeil.

Elevens kommentar

Skrevet på skolen, så enkelte avsnitt kan virke som stilbrudd.

Utdrag

Hvert år gir Norge rundt 25 milliarder kroner i bistandsmidler, noe som tilsvarer rundt 1,06% av vår bruttonasjonalinntekt1. Dette er mye penger, men dessverre forsvinner mye av det på veien til prosjektene. Bistand kan bli destruktivt hvis det blir brukt feil, og det er på tide at regjeringen viser ansvar og evaluerer effektiviteten til norsk bistand.

Fordi Norge er et rikt og bærekraftig land, er det viktig at vi tar ansvar og hjelper land som befinner seg i en vanskelig situasjon. Dette handler ikke bare om penger, men også om oppfølging og tilretteleggelse for utviklingsland i konkurransesammenheng. Regjeringen mener de har tatt det nødvendige ansvaret på alvor når de bevilger penger til bistand, men dessverre er dette bare en liten del av jobben. Landene som mottar bistand har ofte kommet inn i den sitasjonen de er i på grunn av korrupte ledere, maktsyke diktatorer eller regimer som har basert seg på snarveier. I disse landene har det vist seg at den norske bistanden har stor risiko for å forsvinne på veien til de egentlige formålene, enten rett ned i korrupte lommer, eller ved å skjule korrupsjon. I verste fall kan bistanden forverre situasjonen. Hvis bistanden viser seg å virke mot sin hensikt, kan vi da si at “vi har gjort vårt”?... Kjøp tilgang for å lese mer

Bistand... Eller hindring?

[3]
Brukernes anmeldelser
 • 04.05.2015
  Skrevet av Elev på Vg1
  Veldig bra skrevet! Kom til stor hjelp på samfunnsfagprøve!
 • 14.03.2013
  Skrevet av Student på 5. år
  Meget godt skrevet. Kjempebra artikkel !!!
 • 24.11.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  reflektivt og informerende