Biologisk mangfold Sammendrag av kapittel 1

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Biologi 1
 • Ingen karakter gitt
 • 3
 • 1074
 • Word2007

Biologisk mangfold Sammendrag av kapittel 1

Sammendrag av kapittel 1 "Biologisk mangfold". Bi 1 Gyldendal.

Utdrag

Ødeleggelse av leveområder
Leveområdet til en art forsvinner eller delt opp – arten blir også borte. – kan skje av omdisponering av arealer fra naturområder til veiutbygging, boligarealer, industriarealer og havneområder. Tømmerhogst i tropiske og subtropiske skoger – mest ødeleggende fordi artsmangfoldet der er stort. Elver og elvedeltaer representerer viktige leveområder for mange arter – brukt til industriutbygging, tørrlegging til landbruksformål og endring av elveløp – konsekvensene er at arter forsvinner, og at områdene blir mer sårbare for skadevirkningene av flom. I California er 95 % av de naturlige våtmarksområdene borte. Andre steder: Store innsjøer er tørket ut. I områdene våre er fysiske inngrep og ødeleggelse av leveområder den alvorligste trusselen mot det biologiske mangfoldet... Kjøp tilgang for å lese mer

Biologisk mangfold Sammendrag av kapittel 1

[2]
Brukernes anmeldelser
 • 05.08.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  bra!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 • 14.10.2013
  Skrevet av Elev på Vg2
  hjalp meg veldig mye !