Biologisk mangfold Naturfag 10. kl.

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Ungdomsskolen 10. klasse
  • Naturfag
  • 4
  • 4
  • 964
  • PDF

Biologisk mangfold Naturfag 10. kl.

Dette er en oppgave som handler om utryddningstruede dyrearter i Norge.

Innhold:
- Fjellrev
- Isbjørn
- Jerv

Utdrag

DEL 1
Biologisk mangfold er et begrep som omfatter alle variasjoner av livsformer som finnes på jorden. For eksempel: dyr, planter og mennesker. Alt som lever på jorden. Millioner av planter, dyr og mikroorganismer, arvestoffet deres og det samspillet de er en del av. Mangfoldet i naturen finner vi på tre ulike nivåer: Artsmangfold, Genetisk mangfold og Økosystem mangfold.

Jeg synes det er viktig med et rikt dyre- og planteliv i Norge fordi vi trenger de i næringskjeden. I motsetning til mennesker kan plantene lage egne næringsstoffer fra sollys, CO2 og vann. Mens vi får næringen vi trenger ved å spise planter og dyr. Rikt med dyreliv er viktig siden dyrene spiser hverandre og hvis de ikke hadde gjort det, hadde det blitt overflod av artene. F. eks hvis reven ikke hadde spist mus, harer, kaniner hadde det skjedd. Det er en mening med alt dyre- og planteliv.

Fjellrev:
Dette er en sterkt truet art, og det er ikke mer enn 50 stk av dem i hele landet. Det var mye flere av dem for ca. hundre år siden, og fjellreven har vært fredet siden 1930. I Sør-Norge er det svært få av disse, og det er bare på Finse at der har blitt... Kjøp tilgang for å lese mer

Biologisk mangfold Naturfag 10. kl.

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.