Biologirapport fra Finse (Feltarbeid)

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Biologi 2
 • 5
 • 15
 • 2117
 • PDF

Biologirapport fra Finse (Feltarbeid)

Rapporten inneholder en systematiset artliste fra Finse, linje- og ruteanalyser, litt geologi, påvirkning av abitotiske faktorer og noen planter sin tilpasning til høyfjellet.

Hensikt:
Hensikten med turen til Finse er å bli kjent med ett økosystem, nemlig fjellet. Se på abiotiske og biotiske faktorer. Studere hvordan disse faktorene påvirker hverandre. Å systematisere planter. Lære å kjenne igjen arter og deres tilpasning vekstvilkår. Nedenfor henviser jeg til det viktigste kompetansemålet i denne sammenhengen.

1).a.) planleggje og gjennomføre eit større feltarbeid med ei undersøking av biotiske og abiotiske faktorar i eit økosystem, og vurdere og presentere resultata med og utan digitale verktøy.

Lærers kommentar

Et godt stykke arbeid! Du har satt deg godt inn i de ulike temaene og gort litt ekstra ut av det. Flott!!

Innhold

Rapport fra Finse
Utstyr:
Hensikt:
Framgangsmåte:
Observasjoner og resultater:
1. Artsliste Finse 2/9/2011
2. Ruteanalyse på næringsfattig grunn
3. Ruteanalyse på næringsrik grunn
Kommentar til ruteanalyser:
4.Linjeanalyse
Kommentar til linjeanalyse på næringsfattig grunn:
5. Spørsmål
Konklusjon:
Feilkilder:
KILDER:
Bildekilder:

Utdrag

Framgangsmåte:
- Vi samlet planter, moser og lav på næringsrik og næringsfattig grunn.
- Vi gjennomførte en linjeanalyse. Dette gjorde vi ved å trekke en 14 meter lang tråd fra snøleie til rabbe gradient og observere de ulike artene som fantes rundt de 8 punktene på tråden, hver andre meter, og 30cm i diameter rundt hvert enkelt punkt.
- Vi tok også ruteanalyser på næringsrik jord, og en på næringsfattig jord. Dette gjorde vi ved å beregne et kvadrat på ca. 1x1 meter. Innenfor dette området observerte vi artsmangfoldet.
- Vi systematiserte artene, presset plantene og tørket mose og lav.
- Vi målte også pH-verdien i jorden på næringsrik og næringsfattig grunn... Kjøp tilgang for å lese mer

Biologirapport fra Finse (Feltarbeid)

[12]
Brukernes anmeldelser
 • 05.12.2015
  Helt grei, Litt tynt resultat og forklaringer, men mange arter!
 • 15.10.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  veldig fin rapport, lærerikt og detaljert skrevet
 • 23.11.2016
  Bra! Veldig lang og masse fine bilder
 • 23.10.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  Veldig hjelpsom for min del:)

Brukere som har lastet ned Biologirapport fra Finse (Feltarbeid), har også lastet ned