Biologi eksursjon - Fjæra

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studiespesialisering Vg2
 • Biologi
 • 6
 • 4
 • 813
 • PDF

Rapport: Biologi eksursjon - Fjæra

Eksursjon til fjæra på Skotnes i Askøy kommune.

Innhold

Område
Utstyr
Hensikt
Fremgangsmåte
Resultat
Kjennetegn på de forskjellige dyrene:
Kjennetegn på de forskjellige algene:
Konklusjon

Utdrag

Område: I fjæren på Skotnes i Askøy kommune.

Utstyr: Utdelt hefte, pose til å ha ting i, hendene vår til å fange ting, kamera og penn

Hensikt: Vi skal lære økosystemet fjæra og kjenne. Med vekt på hvilke dyr og planter vi kan finne der.

Fremgangsmåte: Vi gjennomgikk teorien grundig på forhånd, også praktiserte vi det vi hadde lært hadde lært ute i fjøre sonen, så førte vi inn i heftet de data vi gjorde.

Resultat:

De abiotiske faktorene i dette området:

---

Konklusjon: Fjæren er den delen av stranden som blir oversvømt ved flo, og lat bar ved fjære. Altså dett vi kaller tidevannssonen. Vi har grenseområder ovenfor og nedenfor den egentlige fjæren. Ovenfor har vi det vi kallet sjøsprøytsonen(skvettsonen) som av og til får bølgesprøyten på seg. Nedenfor finner vi sjøsonen som alltid er dekket av vann. Det er i denne sonene vi finner de store algene. I det store dyp har vi tareskog. Overgangen mellom tidevannsonen og sjøsonen kaller vi brenningssonen. I brenningssonene blir lagt tør i det bølgene trekker seg tilbake. Alle de ulike soneinndelingene kan du se i en figur av på resultat delen min. I tidevannsonen fant vi sauetang som er en brunalge som før i tiden ble brukt som sauefôr, derav navnet sauetang. Under sauetangen fant vi blæretangen som har to og to blærer... Kjøp tilgang for å lese mer

Biologi eksursjon - Fjæra

[3]
Brukernes anmeldelser
 • 28.09.2010
  Ikke en bra stil, er ikke verdt mye. Har noe om navnsetning.
 • 21.11.2013
  Skrevet av Elev på Vg3
  Kom til stor hjelp, mye bra.
 • 21.09.2014
  Skrevet av Elev på Vg3
  God oppgave, litt kort, men hjalp meg med min! :)