Biologi 2 oppsummering

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Biologi 2
 • Ingen karakter gitt
 • 60
 • 19900
 • PDF

Biologi 2 oppsummering

Oppsummering av hvert kapittel fra læreboka Bi 2

Med oppgaver. Bemerk 60 sider!

Innhold

Kap. 1: grunnleggende kjemi i biologi
Kap. 2: generell økologi
Kap. 3: cellens livssyklus
Kap. 4: proteiner – dannelse, utvikling og funksjon
Kap. 5: fotosyntese
Kap. 6: celleånding
Kap. 7: genetikk
Kap. 8: bioteknologi
Kap. 9: evolusjon
Kap. 10: mennesket og naturen

Utdrag

KAPITTEL 2.: GENERELL ØKOLOGI
Abiotisk: Ikke-levende
Biotisk: levende
Næringskjede: rekkefølgen som forteller hvordan næringsstoffene beveger seg i et økosystem
Næringsnett: alle næringskjedene innenfor et avgrenset økosystem
Predasjon: Nedbrytelse
Bæreevne: et mål på hvor mye et område eller en bestand tåler å bli svekket
Reproduksjon: Formering
2.1 - Økologiske begreper
Oikos= hjem/levested.
Formering uten befruktning: vegetativt (kloning).
2.2 – Økosystemets oppbygning
Under 5 grader – liten/ingen fotosyntese.
Kystklima: vått & mildt – vått & kjølig
Innlandsklima: tørt & kaldt – tørt og varmt
Arktisk klima: kaldt & vått
Tempen. Synker en halv grad per. 100 høydemeter eller 100 km Nordover. Sollyset har det motsatt, 2-3 grader, om sommeren vel og merke.
Norge har høy biodiversitet, dvs. Artsrikdom.
Podsolprofil:
Solifluksjon/sigejord
2.3 – Næringskjeder
10 %-regelen
Nedbrytere kalles ofte Saprotrofer
Åtseletere tar det de får
2.4 – Livsstrategier
r- strategi: mange barn, liten omsorg. Et av dem må jo vokse seg stor?
K- strategi: få barn, men tro, håp og kjærlighet for det det er verdt.
Kompromissets kunst.
2.5 – Suksesjon
2.6 – Populasjonsøkologi
Opportunister: kloner seg ved mulighet. Hvilefase/ seksuell fase ved dårligere forhold.
Jo mindre kropp, desto kortere generasjonstid og færre avkom.
Abiotisk: tetthetsuavhengig.
Biotisk: tetthetsavhengig... Kjøp tilgang for å lese mer

Biologi 2 oppsummering

[56]
Brukernes anmeldelser
 • 23.05.2011
  Skrevet av Elev på Vg3
  Er greie notater, men som de andre sier mangler det figurer. Samtidig er det slik at siden det er notater er det unødvendig å legge ved oppgave svarene, når disse ligger på bøkenes sider uansett (BIOS 2 eller Bi2, avhengig av hvilken bok som brukes). Ellers kunne noen stikkord utdypes i større grad
 • 24.05.2011
  Greit å lese gjennom før eksamen. Jeg bruker BIOS 2 boka, så det er en del forskjellig fra den. Men begge er jo pensum, så glad jeg har lest dette :-) Kunne skrevet enda lengre setninger og litt bilder...
 • 13.11.2018
  Ganske lite oppsummering forhold til alle oppgavene som er med
 • 21.01.2017
  Det var litt lite utdypning men likevel er det til god hjelp.