Biologi 2 - Ekskursjon - Fjellet

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studiespesialisering Vg3
  • Biologi 2
  • 5
  • 10
  • 1676
  • PDF

Biologi 2 - Ekskursjon - Fjellet

Oppgaven inneholder det relevante for en solid ekskursjons journal. Nynorsk.

Innhold

Velleseter
Fjellet som økosystem
Utflukten begynner
Diskusjon:
Ruteanalyser
Arbeidsloggar frå kvar enkelt

Utdrag

Utflukten begynner
Problemstilling:
Kva er det vi skal undersøke?
 Endrar artstallet seg frå høgdesone til høgdesone?
 Korleis endrar høgda på vegetasjonen seg oppover i fjellet?
 Har kvar høgdesone heilt eigne artar som berre finst i den sonen?
 Endrar dekningsgraden av plantar seg oppover i høgdesonene?

Metodar og utstyr:
Kva for metodar brukte vi, korleis gjekk vi fram, og kva for utstyr brukte vi?
• Metodar for innsamling og kartlegging av plantar (og sopp)
 Krysslister. Få utlevert ei liste med alle artane i fjellstrøk og indre fjordstrøk i Møre og Romsdal. Kryss ut artane ein finn i den forskjellige høgdesonane, og samanlikn mangfaldet i dei forskjellige sonene.
 Rutanalyse. Merk av eit område på ca 2x2 meter, med ein trå. Skriv opp alle artane ein finn i området. Samanlign.
Grandiner analyse. Drag eintråd ned gjennom eit ekstrem snø leie og del området opp i tre delar, hei, bregnsøleie og ekstremsnøleie. Slik som biletet viser under. Og skriv opp alle artane ein finn i dei forskjellige områda. Eit snøleie er ein søkk eller ein djupn i fjellet der snøen ligg over ei lengre tid. Om våren og sommaren vil det da være eit svært fuktig område nedst i søkka som ikkje heilt vil tørke. Svært få artar vil kunne overleve i desse forholda, pga fukt, snødekje, temperatur, lys... Kjøp tilgang for å lese mer

Biologi 2 - Ekskursjon - Fjellet

[1]
Brukernes anmeldelser
  • 09.12.2015
    Veldig fint og oversiktlig dokument.