Sammendrag i Biologi | Celler

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg2
 • Biologi 1
 • Ingen karakter gitt
 • 10
 • 1845
 • PDF

Sammendrag i Biologi | Celler

Oppgaven inneholder et sammendrag av kapittel 2 i boken Bios som omhandler celler.

Sammendraget er skrevet i stikkordsform og kommer blant annet inn på cellers oppbygging, ulike typer bakterier samt arkebakterier og virus.

Lærers kommentar

Privat bruk, så den har ikke vært innlevert.

Elevens kommentar

Veldig grundig skrevet, men kanskje for grundig?

Innhold

Celler
1. Bakterier
2. Arkebakterier

Utdrag

Alle levende organismer er bygd opp av en (encellede organismer) eller flere celler (flercellede organismer).

To hovedtyper celler:
Prokaryote celler er uten kjerne. Finnes hos prokaryote organismer  bakterier, arkebakterier (encellete organismer)
Enkelt bygd opp.
Ingen organeller inni cellen har membran rundt seg. DNA flyter fritt inni cellens cytoplasma, eller er delvis festet til cellemembranen.
Har ribosomer, cellemembran og som regel en cellevegg, men mangler cellekjerne og andre membrandekte organeller.
NB! Arkebakterier er litt mellom prokaryote og eukaryote organismer (vært kjent i 20-30 år)

Eukaryote celler er med kjerne. Finnes hos eukaryote organismer  protister, sopp, planter og dyr. Arvestoffet DNA er beskyttet av en membran (kjernemembran). Mellom kjernemembran og cellemembran har vi cytoplasma, som består av cytosol (cellevæske) og organeller.

Organeller hos eukaryote celler:
- Små ”apparater” med spesial funksjoner
- Alle organeller har membran, minus ribosomene

Cytoplasma:
- Området mellom cellekjernen og cellemembran
- Består av cytosol, cellevæske og alle organellene.
- Cytosol fyller ut cellen og kan bestå av 90% vann... Kjøp tilgang for å lese mer

Sammendrag i Biologi | Celler

[13]
Brukernes anmeldelser
 • 10.10.2012
  Skrevet av Elev på Vg2
  Kjempe bra sammendrag, hadde ikke boka dagen før prøven. Men med hjelp av dette sammendraget, klarte jeg å få en 5!
 • 13.06.2011
  Jeg fikk veldig mye hjelp under eksamen av denne oppgaven ;)
 • 05.08.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  bra !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 • 12.03.2016
  Skrevet av Elev på Vg2
  Hjalp meg til prøven, fikk 5