Sammendrag om bevegelighet

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Kroppsøving
 • 5
 • 2
 • 613
 • PDF

Sammendrag om bevegelighet

Et kort sammendrag om bevegelighet og bevegelighetstrening. Sammendraget kommer blant annet inn på fordelene ved bevegelighetstrening.

Utdrag

Bevegelighet kan defineres som et ledds eller leddkjeders evne til bevegelsesutslag. Hofteledd, kneledd og ankelledd utgjør en leddkjede for benets bevegelighet. Bevegelighet er en egenskap som har betydning både for daglige gjøremål og for idrettslige prestasjoner. God bevegelighet gjør oss jevnt over mer funksjonelle, både i arbeid og fritid og har dessuten betydning for vår kroppsholdning.
De ulike idretter stiller spesielle krav til bevegelighet. Enkelte idretter stiller store krav til bevegelighet i de fleste ledd. Derfor settes det i disse idrettene vanligvis av mye tid til systematisk bevegelighetstrening. God bevegelighet har særlig betydning for de tekniske sider av de enkelte aktiviteter samtidig som et godt treningsarbeid på området lindrer risikoen for skader.
I utgangspunktet er det leddenes konstruksjon og medfødte anatomiske forhold som bestemmer hvor store leddutslag vi kan prestere. Videre kan det inntre kroppslige forandringer som begrenser leddutslagene. Noen av disse forandringene følger med økt alder, mer eller mindre uavhengig av hva vi gjør, mens andre har sammenheng med hvordan... Kjøp tilgang for å lese mer

Sammendrag om bevegelighet

[2]
Brukernes anmeldelser
 • 30.05.2014
  gerkklherglhregklhrgeklrgeklhrge
 • 11.11.2010
  Det var en bra stil.