Betydningen av organisasjonsutvikling hos små bedrifter i vekst

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no

Betydningen av organisasjonsutvikling hos små bedrifter i vekst

Dette er en akademisk tekst skrevet til faget Entreprenørskap og bedriftsutvikling 2. Oppgaven tar for seg fornying og forbedring av en eksisterende forretningsidé, og tar utgangspunkt i problemstillingen: ”Drøft betydningen av organisasjonsutvikling hos små bedrifter i vekst”.

Lærers kommentar

Godt språk. Bra oppbygd, men må "synse" mindre, altså, ikke skrive jeg synes og bruke pålitelige kilder når jeg påstår ting.

Utdrag

Delt ansvar, enkeltpersons foretak, ansvarlig selskap, er foretaks former bedrifter ofte benytter når de f. Eks er nyopprettet. Små bedrifter er ofte nyopprettet eller har ikke stor nok omsetning, god nok distribusjon eller stor nok arbeidskraft til å ekspandere bedriften. Ifølge en artikkel på hegnar.no var det, i år 2005, 359.968 foretak med omsetning eller sysselsetting i Norge, og om lag ni av ti hadde færre enn fem sysselsatte i bedriften.

Selv om bedriften er liten, betyr ikke det at den ikke kan være moderne også. ”En moderne bedrift skal ha evne og vilje til å ta initiativ, tenke i nye baner og ta en kalkulert risiko” (Fagbok: Innovasjon og internasjonalisering). Det er viktig for små bedrifter å kunne produsere raskere, billigere og bedre. For disse bedriftene er det snakk om vinn eller forsvinn, de som klarer å henge med vinner større markedsandeler og muligheten til å ekspandere... Kjøp tilgang for å lese mer

Betydningen av organisasjonsutvikling hos små bedrifter i vekst

[3]
Brukernes anmeldelser
 • 08.10.2012
  Skrevet av Elev på Vg3
  veldig informativ og bra tekst!!
 • 19.04.2012
  Skrevet av Elev på Vg3
  veldig akademisk og bra
 • 31.05.2012
  Skrevet av Student på 1. år
  Meget bra arbeide :)