Repetisjonsspørsmål | Tro og tanke | Kapittel 3

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Religion og etikk
 • 5
 • 3
 • 939
 • Word2007

Sammendrag: Repetisjonsspørsmål | Tro og tanke | Kapittel 3

En besvarelse av oppgavene s. 35 i boka Tro og tanke.

Notater om:
- Sekularisering
- Privatisering
- Pluralisering
- Filosofisk religionskritikk
- Praktisk religionskritikk
- Religionsforsvar
- Resakralisering
- Trekk ved den norske folkereligiøsiteten
- Nyreligiøsitet

Utdrag

Sekularisering – sekularisering innebærer at samfunnsområder som tidligere var underlagt religiøs innflytelse og kontroll, blir uavhengige, og at individets religiøse aktivitet og engasjement blir mindre. Kortere sagt: det er betegnelsen på en prosses hvor kirkens rolle blir mindre viktig i et samfunn. En annen side vel sekularisering er at den åpner opp for andre religioner og livssyn når kirkens trosmonopol faller. Mange mener at denne type pluralisering er med på å forsterke sekulariseringen.

Privatisering – privatisering betyr at dagens europeiske kirker i hovedsak konsentrerer sitt budskap om enkeltmenneskenes frelse og moral, samt at de har liten direkte innflytelse over politikk eller økonomi. En annen del av privatiseringen er at mange enkeltmennesker bryr seg mye mindre om kirkens religion enn før. Enten forkaster de kristendommen helt, eller så tolker de den subjektivt uten å rette seg etter hva kirkens autoriteter sier.

Pluralisering – pluralisering er å åpne opp for andre religioner og livssyn, det er noe med på å forsterke sekulariseringen. Når mange trosretninger lever ved siden av hverandre, blir kirkens alternativ mindre selvvalgt enn før, og når alternativene er så mange, kan valget mellom dem bli så vanskelig at mange lar være å velge. Det kan resultere i religiøs likegyldighet og synkende engasjement, samt økt kritikk av religioner... Kjøp tilgang for å lese mer

Repetisjonsspørsmål | Tro og tanke | Kapittel 3

[2]
Brukernes anmeldelser
 • 12.09.2011
  Skrevet av Elev på Vg3
  Synes stilen var bra og med god informasjon. En fin og seriøs oppgave.
 • 12.11.2011
  Skrevet av Elev på Vg3
  veldig bra...........................................................