Forsøk 8.6 Bestemmelse av masseprosent eddiksyre i en husholdningseddik | Rapport

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg2
 • Kjemi 1
 • 6
 • 4
 • 1289
 • PDF

Forsøk 8.6 Bestemmelse av masseprosent eddiksyre i en husholdningseddik | Rapport

Dette er en rapport fra forsøk 8.6 Bestemmelse av masseprosent eddiksyre i en husholdningseddik, fra læreboken "Kjemien Stemmer 1". I elevforsøket blir masseprosenten av eddiksyre i husholdningseddik funnet ved hjelp av titrering. Oppgaven er et godt eksempel på hvordan en god kjemirapport skal bygges opp.

Link til forsøket finnes her. Bruker man læreboken "Kjemien Stemmer 1" fra 2007 finnes elevforsøket under kapittel 8.5.

Problemstilling:
Hva er den nøyaktige masseprosenten av eddiksyre i den utleverte husholdningseddiken?
Det står på flasken at masseprosenten av eddiksyre er 7 %, men stemmer det?

Innhold

Hensikt og problemstilling
Hypotese
Teori
Utstyr
Fremgangsmåte
Resultater
Diskusjon, konklusjon og feilkilder
Referanseliste

Utdrag

I dette forsøket har vi sett hvordan man bestemmer masseprosenten av eddiksyre i husholdningseddik. Ved hjelp a titrering har vi funnet ut hvilket volum av NaOH som skulle titreres for å komme frem til ekvivalenspunktet. Ved hjelp av dette volumet har jeg kunnet gjort utregninger, hvor jeg har kommet frem til at masseprosenten i husholdningseddik er 7,2 %.

Gjennom dette forsøkt har jeg lært mye om titrering generelt, og da særlig hvor viktig det er å være nøyaktig. Det fikk gruppen min bittert erfare underveis i forsøket, da vi titrerte for unøyaktig i de to første titreringene, der vi gjorde grove feil. Derfor regnet vi bare ut snittet av de to siste titreringene, som vi brukte i senere utregninger. Grunnen til at vi i klassen sammenlignet resultatene våre og regnet ut et gjennomsnitt, var for at flere repetisjoner gir en større nøyaktighet. Det var også derfor det var så viktig at hver enkelt gruppe skulle gjenta titreringen flere ganger. På grunn av at mange repetisjoner gir større nøyaktighet, var det ikke særlig gunstig at gruppen min sine to første titreringer ikke gikk som de skulle.

Hypotesen min var at det ville være omtrent 7 % eddiksyre i husholdningseddiken, og det stemte jo relativt godt med 7,2 %, som ble gruppen min sitt resultat. Nå jeg ikke jeg hvor nøyaktig produsenten av husholdningseddiken er med masseprosenten, siden de bare oppgir en desimal. Ifølge vanlige matematiske avrundinger, vil det si at masseprosenten av eddiksyre kan være alt fra 6,5 % - 7,4 %. Dersom dette stemmer, er jo både gruppen min sitt og klassens resultat godt innenfor det som er oppgitt konsentrasjon. Det tyder på... Kjøp tilgang for å lese mer

Forsøk 8.6 Bestemmelse av masseprosent eddiksyre i en husholdningseddik | Rapport

[6]
Brukernes anmeldelser
 • 05.06.2013
  Skrevet av Elev på Vg2
  Veldig bra rapport! Godt innhold, veldig oversiktlig, og lett å lese. Hjalp meg masse!
 • 29.05.2012
  Skrevet av Elev på Vg2
  Ved hjelp av denne rapporten fikk jeg 5 i standpunkt! Veldig bra.
 • 25.03.2018
  Skrevet av Elev på Vg2
  Bra rapport
 • 29.11.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  fikk 6 er, verdt å kjøpe

Brukere som har lastet ned Forsøk 8.6 Bestemmelse av masseprosent eddiksyre i en husholdningseddik | Rapport, har også lastet ned