Forsøk 6.1 Bestemmelse av entalpiendringen for en oppløsningsreaksjon | Rapport

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg2
 • Kjemi 1
 • 6
 • 5
 • 1415
 • PDF

Forsøk 6.1 Bestemmelse av entalpiendringen for en oppløsningsreaksjon | Rapport

Dette er en rapport fra forsøk 6.1 Bestemmelse av entalpiendringen for en oppløsningsreaksjon, fra læreboken "Kjemien Stemmer 1". Forsøksrapporten gir et bra overblikk over hvordan en god rapport i kjemi skal oppbygges. I rapporten blir løsningsentalpien til to forskjellige stoffer funnet ved hjelp av å måle temperaturendringen før og etter det oppløses, og i forsøket kan man lære mer om varme og entalpiendring.

Link til forsøket finnes her.

Problemstilling:
Hva er entalpiendringen per mol stoffene når de løses i vann?

Innhold

Innledning
Problemstilling
Hypotese
Metode
Utstyr
Sikkerhet
Fremgangsmåte
Resultater
Diskusjon
Feilkilder
Konklusjon
Kilder

Utdrag

I dette forsøket skal løsningsentalpien til to forskjellige stoffer bli funnet ved hjelp av å måle temperaturendringen, ΔT. Dette forsøket blir utført for å lære mer om varme og entalpiregning.
Med entalpi menes ”varmeinnholdet” i et stoff. Entalpiendring er forskjellen i varmeinnhold før og etter en reaksjon, og er gitt av ΔH. ΔH er gitt av Hslutt – Hstart. En kjemisk reaksjon kan være eksoterm eller endoterm, og dette avhenger av ΔH. Om systemet avgir varme til omgivelsene er ΔH negativ og prosessen er eksoterm. Om ΔH er positiv mottar systemet var fra omgivelsene og prosessen er endoterm. I dette forsøket er saltene systemet, og vannet omgivelsene, selv om også alt i begeret kan bli sett på som et eget system siden det er tilnærmet isolert.
Varmen som avgis eller tas opp når et stoff blir løst blir kalt løsningsentalpien. Den molare løsningsentalpien er varmen som avgis eller tas opp per mol. Hvis løsningsentalpien skal bli korrekt må systemet være mest mulig isolert. Det vil si at verken masse eller varme kan ha muligheten til å slippe ut. For å heve temperaturen til 1 gram vann 1 °C kreves det 4,18 J.

Hypotese
Hypotesen for dette forsøket er at temperaturen på vannet vil endre seg når stoffene løses i vann, fordi stoffene enten tar opp eller gir fra seg energi. Det er vanskelig og vite hvilke stoffer som vil ha negativ og positiv entalpiverdi.

FREMGANGSMÅTE
Forsøket ble utført med 2 ulike stoffer, NaOH og NH4NO3, og det ble utført 2 forsøk med hvert stoff.

100 mL vann ble målt opp så nøyaktig som i målesylinderen og mesteparten ble helt i isoporbegeret. Deretter ble ca 2 g av stoffet målt opp på vekten, og den nøyaktige massen ble notert med to desimaler. Det ble stukket hull på lokket med termometeret og vannets temperatur ble målt og notert. Stoffet ble helt i isoporbegeret, og eventuelle rester i veieskipet ble skylt ned med resten av vannet. Lokket ble satt på igjen og begeret ble beveget forsiktig for å gi en homogen blanding. Etter ca 3 minutter, når temperaturen hadde... Kjøp tilgang for å lese mer

Forsøk 6.1 Bestemmelse av entalpiendringen for en oppløsningsreaksjon | Rapport

[8]
Brukernes anmeldelser
 • 24.04.2019
  Skrevet av Elev på Vg3
  Viser god forståelse! Veldig oversiktlig og fin. Forklarer godt hva som skjer, hvorfor og drøfter de ulike feilkildene. Anbefales!
 • 23.10.2015
  Skrevet av Elev på Vg2
  Denne rapporten var veldig bra! Ga meg både forståelse om entalpi og entropi i tillegg til en god karakter.
 • 25.10.2016
  Den hjalp meg mye, men den gjorde meg også veldig usikker på starten.
 • 01.02.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  sykkkt bra, likte den!