Bergarter Geografi Prøve Kapitel 3

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg1
  • Geografi
  • 5
  • 13
  • 1798
  • PDF

Bergarter Geografi Prøve Kapitel 3

1. Beskriv og forklar bergartenes kretsløp.

2. Nevn og si noe om hvilke mineraler finner vi i bergarter?

3. Beskriv og forklar hvilke type bergarter vi har. Finn bilder av de ulike bergartene og skriv en liten tekst til hvert bilde.

4. Gi eksempel på hvor i Norge vi finne ulike typer bergarter og si noe om hvorfor vi kan finne de der.

5. Hva tror du menes med at geologisk mangfold kan være grunnlaget for biologisk mangfold?

6. Hvorfor er det mulig å finne dypbergarter på jordoverflaten – de har jo størknet langt nede i jordskorpa?

7. Hvilke hovedgrupper av bergarter tror du er vanligst i kontinenter som er bygd opp ved gjentatte fjellfoldinger?

8. Vi sier at det bare er ”røttene” som er igjen av den kaledonske fjellkjeden. Hva menes med det?

9. Hvorfor finnes det ikke olje og gass på fastlandet i Norge?

Bergarter Geografi Prøve Kapitel 3

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.