Belastning og tilpasning innenfor ishockey | Treningsprinsipper

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Idrettsfag Vg3
  • Treningslære 1-2
  • 5
  • 5
  • 2232
  • PDF

Belastning og tilpasning innenfor ishockey | Treningsprinsipper

Treningsprinsipper i ishockey med hovedfokus på belastning og tilpasning. Besvarelsen tar også for seg spesifisitet og mental trening og forklarer hvorfor disse prinsippene er viktige for ishockey.

Elevens kommentar

Innhold og oppsett er godt, men visse steder kan man spesifisere og utdype seg mer nøyaktig.

Innhold

Valg av idrett
Antall treninger
Valg av treningsformer
Prinsippet om spesifisitet
Mental trening: aggresjon, reaksjonsevne, rutine, prestasjonsevne

Utdrag

Belastning og tilpasning innenfor en valgt idrett.
Min valgte idrett er ishockey. I all trening har vi et prinsipp med belastning og tilpasning. Det går på hvilken kurve man må ha på treningen for og oppnå et godt resultat, ved og ikke bli overtrent, men hvor du enten kan ligge på en gunstig treningsbelastning, hvor du da gradvis forbedrer deg i idretten. Eller hvor du ligger på et så høyt nivå at du kommer til øvre belastningsområde, hvor du får en treningsmetning. Viktig er da ikke å krysse den linjen, hvor du da kun oppnår overbelastning, eller mer kjent overtrening.
I min valgte idrett som er ishockey, starter man i tidlig alder, med trening opptil 4-5 ganger i uken, og det er ikke er veldig uvanlig og oppnå overtrening/skader... Kjøp tilgang for å lese mer

Belastning og tilpasning innenfor ishockey | Treningsprinsipper

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.