Behov hos unge og oppvekstmiljø

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Sosialkunnskap
 • 4
 • 4
 • 1265
 • PDF

Behov hos unge og oppvekstmiljø

Oppgaven gjør greie for sentrale behov hos unge og drøfter hvordan oppvekstmiljø kan påvirke tilfredstillelse av behovene.

Sosiologi kapittel 4. Oppgave 16

Utdrag

For at man skal kunne drøfte hvilke sentrale behov unge eller ungdommer har i sin ungdomstid og i oppvekstmiljøet rundt dem, må man først og fremst ha det klart hva dette er. Ungdomstiden blir ofte definert som en egen livsfase, nemlig fasen mellom å gå fra å være barn til å bli voksen. Altså er unge eller ungdommer gutter og jenter som er i ferd med å bli menn og kvinner. Det er ikke mulig å sette noen konkret betegnelse på hvem som er kommet i eller blitt ferdig med denne perioden, da det er veldig mange forskjellige aspekter som skal utfylles og stor individuell forskjell på de unge.

Denne fasen byr på veldig mange forandringer og utfordringer. Fysisk opplever man at kroppen kommer i puberteten, hvor jentene og guttene blir kjønnsmodne. Det er kroppens vekst- og kjønnshormoner som setter denne prosessen i gang. Psykisk blir man påvirket av dette i større eller mindre grad. Siden man opplever så mange forandringer med kroppen sin, kan puberteten oppleves både spennende, utfordrende, og skummelt på det mentale plan. Selvbildet hos de unge må i samsvar med kroppen gå gjennom disse prosessene, og siden dette skjer så fort, kan det være vanskelig og «henge med i svingene» for noen. Det kan hevdes at det mest sentrale for en ungdom i denne fasen av livet er at man under oppfølgning og veiledning får prøve seg på nye ting, får flere utfordringer og å bli oppfordret til og utforske de forskjellige aspektene som vil bli viktig og sentralt i voksenlivet... Kjøp tilgang for å lese mer

Behov hos unge og oppvekstmiljø

[8]
Brukernes anmeldelser
 • 01.06.2012
  Skrevet av Elev på Vg3
  Ok besvarelse. forklarer det greit men dette kan man også klare å finne fort ut av selv.
 • 19.10.2012
  Skrevet av Elev på Vg3
  Bra oppgave, hjalp meg å komme igang med liknende oppgave.
 • 25.05.2015
  Grei tittel. Kunne vært mer detaljert.
 • 14.03.2014
  digg for øve på prøve (Y)