Begreper i Sosiologi

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg2
 • Sosiologi og sosialantropologi
 • Godkjent
 • 3
 • 1338
 • Word2003

Sammendrag: Begreper i Sosiologi

Stikkord til begrepene:

Forventning, sosial situasjon, selvoppfyllende profeti, norm, normsender, normsenders styrke, harmonimodell, konfliktmodell, sanksjon, positive sanksjoner, negative sanksjoner, sosial kontroll, rolle, komplementære roller, rollekonflikt, kjønnsrolle, samfunn, institusjon, interessekonflikt, verdikonflikt, sosialt system, struktur, funksjon, dysfunksjon, sosialisering, personlig sosialisering, upersonlig sosialisering, gruppe, primærgruppe, sekundærgruppe, referansegruppe, formell sosialisering, uformell sosialisering, internalisere, identitet, sosialt nettverk, hovedkultur, subkultur, motkultur, integrering, paralellkultur.

Utdrag

Forventninger: Forestilling om at andre kommer til å oppføre seg på bestemte måter. Mennesker som samhandler, har gjensidige forventninger til hverandre. De sender budskap til hverandre, budskap som inneholder forventninger om hva den andre bør gjøre. Forventningene varierer med sosial situasjon, tid og kultur. F.eks. Elev og Lærer.

Sosial situasjon: En sosial situasjon er, avhengig av aktørene, eller deltakerne: hvem de er, hvor mange de er og forholdet dem imellom. Som for eksempel i en vennegjeng.

Selvoppfyllende profeti: Det vi tror vil skje, kan føre til at vi innretter oss og forbereder oss på at det vil skje. En forestilling eller forventning om at noe vil skje, kan i seg selv være den avgjørende eller utløsende faktoren for at det faktisk kommer til å skje. I så fall snakker vi om en selvoppfyllende profeti. Eks. Børskrakk. Rentehevelse.

Norm: Dersom de samme forventningene regelmessig blir utløst i en bestemt type sosiale situasjoner, foreligger det en sosial norm. Eksempel takke for maten osv.
Nedskrevne Normer: Normer som er skrevet ned som en lov. Stjele i en butikk.
Ikke nedskrevne normer: Normer som skikk og bruk og høflighet. Ikke synge med matbordet, hilse og være høflig... Kjøp tilgang for å lese mer

Begreper i Sosiologi

[17]
Brukernes anmeldelser
 • 30.10.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  Hadde ikke alle begrepene i sosiologi, men hadde en del som jeg kan bruke til drøfting og osv
 • 17.09.2015
  Skrevet av Elev på Vg3
  Dette er ikke definisjoner, men gode forklaringer dersom man sliter med begrepsforståelsen.
 • 10.05.2016
  Skrevet av Elev på Vg3
  Dette er bra, men hadde ikkje alle begrepa i boka.
 • 20.10.2015
  ..........................