Begrep kapittel 1 og 2 Fokus Samfunnsfag

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg2
  • Samfunnsfag
  • Ingen karakter gitt
  • 4
  • 603
  • Word2003

Sammendrag: Begrep kapittel 1 og 2 Fokus Samfunnsfag

Oppgaven inneholder en begrepsliste med forklaringer på viktige begreper fra kapittel 1 og 2 i læreboken "Fokus" til samfunnsfag på Vg2.

Kapittel 1: Du – og de andre

Kapittel 2: Samfunnet – når mennesker søker sammen

Utdrag

Kompetansemål:
- Definere sentrale begreper knyttet til sosialisering og bruke de til å undersøke trekk ved sosialiseringen av ungdom i Norge.

Begrep:
- Identitet
Det vi oppfatter som viktige og stabile trekk ved oss selv eller andre.
- Personlig identitet
Hvordan du oppfatter deg selv som person
- Gruppeidentitet
Fellestrekk som blir oppfattet som viktige i en gruppe
- Personlig identitetskart
En oversikt over de små og store gruppene vi føler vi har noe til felles med... Kjøp tilgang for å lese mer

Begrep kapittel 1 og 2 Fokus Samfunnsfag

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.