Befolkningsveksten i Norge

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg1
 • Geografi
 • Ingen karakter gitt
 • 3
 • 988
 • PDF

Befolkningsveksten i Norge

Befolkningsveksten i Norge - I løpet av de neste årene. En framføring!

Vår problemstilling er ”Befolkningsutviklingen i Norge de siste årene, og viktige faktorer som påvirker folketallet”.

* Teorier om befolkningsutvikling
* Hva er de største grunnene til at folketallet har økt såpass mye?
* Fremtidens befolkning i Norge

Utdrag

Vi har da valgt å ta for oss temaet: Befolkningsutviklingen i Norge. Og innen for det har vi valgt å avgrense oppgaven ved å sette dette som problemstillingen vår: ”Befolknings utvikling i Norge de siste årene” Grunnen til det er for befolkningsutviklingen i Norge er veldig mye, og derfor fant vi de 30 siste årene mest relevant siden det er nærmest vår tid.

Det er en rekke grunner som kan virke inn på befolkningen i Norge. Noen av de viktigste faktorene er levealder, innvandring, fødsler og sentralisering av befolkningen.

Befolkningsvekst er et problem – http://www.evol.no/hanno/98/KK6.htm

Teorier om befolkningsutvikling
Norges befolkning ligger i dag på omtrent fire og en halv million mennesker. Gjennom historien har befolkningen og befolkningsveksten i Norge gått mye opp og ned. Pest og epidemier har herjet, folk har emigrert til utlandet, det har lenge vært matmangel og det har skjedd en befolkningseksplosjon... Kjøp tilgang for å lese mer

Befolkningsveksten i Norge

[3]
Brukernes anmeldelser
 • 19.09.2011
  Skrevet av Student på 5. år
  oppgaven er bra skrevet, men kunne organiseres på en bedre måte.
 • 25.03.2012
  Skrevet av Elev i 10. klasse
  Veldig bra oppgave! :):):)
 • 30.05.2011
  Skrevet av Elev på Vg2
  veldig bra oppave, stårmye