Befolkningsutviklingen i Norge de siste 30 årene

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
  • Vgs - Studieforberedende Vg1
  • Geografi
  • 5
  • 3
  • 682
  • PDF

Befolkningsutviklingen i Norge de siste 30 årene

Problemstilling:

”Befolknings utviklingen i Norge de 30 siste årene, og viktige faktorer som påvirker folketallet”

Vi har da valgt å ta for oss temaet: befolkningsutviklingen i Norge. Og innen for det har vi valgt å avgrense oppgaven ved å sette dette som problemstillingen vår: ”Befolknings utviklingen i Norge de 30 siste årene” Grunnen til det er for befolkningsutviklingen i Norge er veldig mye, og derfor fant vi de 30 siste årene mest relevant siden det er nærmest vår tid.

Innhold

Sentralisering av befolkningen i Norge:
Levealderen i Norge:
Fødsler
Innvandring
Kilder

Utdrag

Det er en rekke grunner som kan virke inn på befolkningen i Norge. Noen av de viktigste faktorene er levealder, innvandring, fødsler og sentralisering av befolkningen.
Norges befolkning har økt kraftig de siste 30 årene.
I 1980 hadde Norge et innbyggertall som begynte og nærme seg 4,1 millioner mennesker. Antallet mennesker passerte 4 millioner i 1975 og har økt med 15% på de siste 30 årene, og nå bor det ca. 4,8 millioner her i Norge.
Men hva er de største grunnene til at folketallet har økt såpass mye ?

Sentralisering av befolkningen i Norge:

Sentralitet betyr i korte trekk hvor stor den geografiske beliggenheten i en kommune er i forhold til byer og tettsteder. Hvor stor sentraliteten i en kommune er, bestemmes etter en skala fra 0-3, der 0 er dårligst.
Befolkningen i Norge i dag blir mer og mer sentralisert. Fra 1985 og frem til i dag har prosent andelen av folkemengden som bor de mest sentrale kommunene, økt fra 50% til 55%... Kjøp tilgang for å lese mer

Befolkningsutviklingen i Norge de siste 30 årene

[0]
Ingen brukeranmeldelser ennå.