Befolknings- og busetnadsgeografi

Oppgaven er kvalitetssikret av redaksjonen på Studienett.no
 • Vgs - Studieforberedende Vg3
 • Samfunnsgeografi
 • 6
 • 5
 • 1844
 • PDF

Befolknings- og busetnadsgeografi

Kort gjennomgang av teoriane til:

Oppgåve 1
Thomas Robert Malthus
Karl Marx
Esther Boserup

Oppgåve 2
Folkesetnadsutvikling

Oppgåve 3
Kinas befolkningsutvikling

Utdrag

Når ein snakkar om folkesetnadsutvikling er det mange faktorar som spelar inn for utviklinga i eit område, eller i eit land. Eg har valt å byrje med å ta utgangspunkt i samfunnet sin storleik og kva for politisk styring ein kan forvente når ein har denne storleiken. Eg gjer det enkelt og brukar Noreg som eksempel. Noreg er eit stort og rikt land med få innbyggjarar. Ergo vi har ein politikk som er ”barnevennleg”. Vi vil at det skal fødast fleire barn, slik at folketalet veks. For å få til dette har ein i dette landet mange velferdsordningar som gjer det enklare for dei som vil ha barn å få det.

- Ein får eitt år der ein av foreldra kan vere heime frå jobb med barnet etter fødselen. Ein får same lønn som før, og ein mistar heller ikkje jobben. Det er og valfritt om det er mamma eller pappa som skal vere heime.
- Ei anna ordning er barnetrygda. Alle foreldre til barn som er fødde i Noreg får utbetalt barnetrygd kvar månad fram til barnet er fylt 18 år. Desse pengane er skattefrie.
- Kontantstøtte gis til foreldre til barn mellom 1 og 3 år som ikkje går i barnehage. Denne blir redusert viss barnet går deltid i barnehage.
- Støtte for einslige forsørgjarar, kor mykje dette er kjem an på søkjaren og kor mykje myndigheitene meiner denne personen har bruk for.

No har eg sagt litt om korleis ein kan gjere det i eit land for å auke folketalet. Men kva om ein vil redusere eller stabilisere veksten? Igjen gjer eg det enkelt og vel Kina som eksempel. Kina har eit for stort folketal i forhold til levestandar og økonomi. Derfor har dei ein politikk som gjer det mindre gunstig å få mange barn... Kjøp tilgang for å lese mer

Befolknings- og busetnadsgeografi

[1]
Brukernes anmeldelser
 • 09.06.2011
  Skrevet av Elev på Vg1
  Fin tekst, fint om du kunne skrevet hvilken karakter du fikk på denne :)